Go to content

Společenská odpovědnost

Kia je dlouhodobým partnerem Nadace Naše dítě, která již od roku 1993 pomáhá týraným, opuštěným a handicapovaným dětem. Naše vzájemná spolupráce začala již v roce 2009 a od té doby jsme spolu s Nadací Naše dítě podpořili již více než 60 projektů, ať již šlo o pomoc konkrétním rodinám či organizacím starajícím se o znevýhodněné a handicapované děti, částkou přesahující 1,8 milionu korun.

 • SAMOLEPKY, KTERÉ POMÁHAJÍ

  Každý řidič, který si pořídí nový vůz značky Kia, podpoří svoji koupí Nadaci Naše dítě částkou padesáti korun. Každé nové auto je vybaveno samolepkou projektu Já a KIA pomáháme dětem, která na tuto pomoc ohroženým dětem upozorňuje. Samolepku lze zakoupit také samostatně u jakéhokoli autorizovaného dealera Kia, nebo online.

  Koupit samolepku Chci pomáhat pravidelně

 • Autismus, přehlížený problém

  Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Počet dětí s poruchou autistického spektra přitom neustále roste a péče o ně je fyzicky, psychicky i finančně velmi náročná.

  Všech, kteří svůj život zasvětili pomoci těmto dětem, si velmi vážíme. Proto jsme se v roce 2016 rozhodli ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořit právě organizace, které pomáhají autistickým dětem.

 • PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016

  Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Díky našim zákazníkům jsme mohli v roce 2016 spolu s Nadací Naše dítě rozdělit historicky vůbec nejvyšší částku, konkrétně 446 600 Kč. Bohužel však také stále přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.

  Více informací

 • PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2017

  Již osmým rokem pomáháme spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. V rámci této spolupráce putuje padesátikoruna z každého prodaného auta na projekty nadace určené především na pomoc rodinám s autistickými dětmi a nyní nově i na děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Při rostoucích prodejích značky KIA, které za rok 2017 dosáhly 9 231 aut, tak nadace obdržela 461 550 korun, což je nejvíce v dosavadní historii kooperace. Za celou dobu spolupráce jsme již přispěli na pomoc ohroženým dětem více než 1,8 milionem korun, které nadace využila na podporu již více než 60 projektů.

Podpořené projekty:

Částku 150 000 korun získala v prvním pololetí organizace APLA Jižní Čechy, z.ú. Tento finanční dar zde pomohl zajistit cílenou aktivní podporu rodin dětí s autismem, které jsou z důvodu své diagnózy ohroženy sociálním vyloučením. Hlavními metodami pro práci s autistickými dětmi jsou techniky vizualizace a strukturalizace. K tomu výrazně pomáhají elektronické učební pomůcky, jakými jsou třeba tablety.

Organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. získala na výcvik asistenčních psů pro autistické děti příspěvek 100 000 korun. HELPPES je tvůrcem metodiky pro výcvik psů pro lidi s poruchou autistického spektra. Tito psí pomocníci jsou vycvičení pro to, aby dokázali nenásilně přerušit nežádoucí opakující se chování autistů, dodali jim podporu a klid v běžném životě a tím jim pomáhali v navazování verbálních a sociálních vazeb s ostatními lidmi. „Výcvik asistenčních psů je obecně velmi nákladný. Jejich výcvik na jakoukoli specializaci vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Stát plně hradí pouze výcvik vodících psů, na výcvik psů asistenčních přispívá od letošního roku, ale ve velice omezené míře, což znamená, že výcvik dalších psích pomocníků je stále téměř zcela závislý na soukromých a firemních dárcích. Jakýkoli finanční příspěvek je proto velmi důležitý, protože psí asistenti svým majitelům pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života,“ říká Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku centra HELPPES. Asistenční psi jsou pro autisty psychickou oporou při překonávání úzkostí a při navazování sociálních vazeb. Zvyšují svým majitelům kvalitu života, přinášejí větší nezávislost a pomáhají jim překonávat problémy, se kterými jsou konfrontováni.

Modrý klíč o.p.s. získal 70 000 korun na vybudování bezbariérového altánu v zahradě, který slouží pro letní pobyt na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí. Zároveň je koncipovaný jako otevřená vyvýšená scéna pro pořádání vystoupení divadel malých forem včetně loutkářských souborů, pro koncerty, recitály a také pro prezentaci zájmových aktivit uživatelů služeb. Altán je součástí projektu Bezpečná a bezbariérová zahrada pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením. „Zahrada je pro naše klienty velmi důležitou součástí jejich života a možnost pobývat zde i za deštivého počasí pro ně bude velkým přínosem. V životě lidí s poruchou autistického spektra i pro ty s kombinovanými diagnózami hrají zdánlivě nevýznamné detaily zásadní roli. Možnost pobývat na zahradě za jakéhokoli počasí je jedním z nich, proto jsme rádi, že jim to můžeme umožnit,“ vysvětluje Radovan Netušil, zástupce ředitelky obecně prospěšné společnosti Modrý Klíč.

Sluneční domov o.p.s. poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra a prostřednictvím nadace získal 61 600 korun, které byly použity na rehabilitační pobyt u moře pro autistické děti. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Během pobytu se navíc učí s pomocí asistentů zvládat pobyt i stravování mezi množstvím cizích lidí, cestování veřejnými dopravními prostředky, neočekávané události a další psychicky velice náročné situace. Toto vše je přibližuje k běžnému životu vrstevníků.

Spolu s Nadací Naše dítě jsme také rozdělili 65 000 Kč mezi individuální žadatele. Opět šlo především o autistické děti.

Galerie

 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia pomáhá dětem
 • Asistenční pes
 • Canisterapie
 • Dětský domov Klánovice
 • Dětský domov Klánovice
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes