Go to content

Společenská odpovědnost

Kia je dlouhodobým partnerem Nadace Naše dítě, která již od roku 1993 pomáhá týraným, opuštěným a handicapovaným dětem. Naše vzájemná spolupráce začala již v roce 2009 a od té doby jsme spolu s Nadací Naše dítě podpořili již více než 90 projektů, ať již šlo o pomoc konkrétním rodinám či organizacím starajícím se o znevýhodněné a handicapované děti, částkou přesahující 3 miliony korun.

 • SAMOLEPKY%2C KTER%C3%89 POM%C3%81HAJ%C3%8D

  SAMOLEPKY, KTERÉ POMÁHAJÍ

  Každý řidič, který si pořídí nový vůz značky Kia, podpoří svoji koupí Nadaci Naše dítě částkou padesáti korun. Samolepku projektu Já a KIA pomáháme dětem, která na tuto pomoc ohroženým dětem upozorňuje, lze zakoupit také samostatně u jakéhokoli autorizovaného dealera Kia, nebo online.

  Koupit samolepku Chci pomáhat pravidelně

 • 10 let vz%C3%A1jemn%C3%A9 spolupr%C3%A1ce a pomoci d%C4%9Btem

  10 let vzájemné spolupráce a pomoci dětem

  Kia a Nadace Naše dítě oslavily 26. března 2019 jubilejní 10. výročí vzájemné spolupráce. Společně se od roku 2009 věnují podpoře konkrétních rodin se zdravotně postiženými či znevýhodněnými dětmi.

  V roce 2014 společně spustily program „Já a Kia pomáháme dětem“, v rámci kterého automobilka věnuje poměrnou částku z každého nově prodaného vozu na pomoc handicapovaným dětem. Od roku 2017 se podpora automobilky zaměřuje na děti s poruchami autistického spektra a mozkovou obrnou a také jednotlivé organizace, které o tyto děti v Česku pečují. Během uplynulých deseti let pomohla Kia ve spolupráci s nadací více než 80 rodinám a organizacím celkovou částkou 2 405 550 korun.

 • Autismus%2C p%C5%99ehl%C3%AD%C5%BEen%C3%BD probl%C3%A9m

  Autismus, přehlížený problém

  Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Počet dětí s poruchou autistického spektra přitom neustále roste a péče o ně je fyzicky, psychicky i finančně velmi náročná.

  Všech, kteří svůj život zasvětili pomoci těmto dětem, si velmi vážíme. Proto jsme se v roce 2016 rozhodli ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořit právě organizace, které pomáhají autistickým dětem.

 • Mozkov%C3%A1 obrna

  Mozková obrna

  Mozková obrna (zkráceně MO) je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života dítěte. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohyby, s udržením rovnováhy a s chůzí. Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí.

  Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života.

  V závěru roku 2017 jsme se rozhodli naši pomoc rozšířit i směrem k dětem trpícím dětskou mozkovou obrnou a pomoci tak rodinám a organizacím, jež věnují pomoci svůj život.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2016

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016

  Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Díky našim zákazníkům jsme mohli v roce 2016 spolu s Nadací Naše dítě rozdělit historicky vůbec nejvyšší částku, konkrétně 446 600 Kč. Bohužel však také stále přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.

  Více informací

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2017

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2017

  Již osmým rokem pomáháme spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. V rámci této spolupráce putuje padesátikoruna z každého prodaného auta na projekty nadace určené především na pomoc rodinám s autistickými dětmi a nyní nově i na děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Při rostoucích prodejích značky KIA, které za rok 2017 dosáhly 9 231 aut, tak nadace obdržela 461 550 korun, což je nejvíce v dosavadní historii kooperace. Za celou dobu spolupráce jsme již přispěli na pomoc ohroženým dětem více než 1,8 milionem korun, které nadace využila na podporu již více než 60 projektů.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2018

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2018

  V roce 2018 se díky úspěšné prodejní ofenzívě automobilky Kia povedlo v rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ poprvé za devět let spolupráce s Nadací Naše dítě (NND) prolomit hranici finančního daru přesahující půlmilionu korun. Darovaná částka za první pololetí roku 2018 ustanovila dosavadní pololetní maximum ve výši 274 150 korun, druhé pololetí roku se zapsalo částkou 247 800 korun. Úhrnný výtěžek za loňský rok tedy činí 521 950 korun. Celková částka byla rozdělena mezi 18 rodin a organizací v Česku, kterým pomohla zajistit například časově náročné neurorehabilitace se specializací či kompenzační pomůcky.

  Více informacíGalerie

 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia pomáhá dětem
 • Asistenční pes
 • Canisterapie
 • Dětský domov Klánovice
 • Dětský domov Klánovice
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Eliška s maminkou
 • František s tatínkem
 • Daník
 • Letní tábor s APLA