Go to content

Společenská odpovědnost

Kia je dlouhodobým partnerem Nadace Naše dítě, která již od roku 1993 pomáhá týraným, opuštěným a handicapovaným dětem. Naše vzájemná spolupráce začala již v roce 2009 a od té doby jsme spolu s Nadací Naše dítě podpořili již více než 90 projektů, ať již šlo o pomoc konkrétním rodinám či organizacím starajícím se o znevýhodněné a handicapované děti, částkou přesahující 3 miliony korun.

 • 10 let vz%C3%A1jemn%C3%A9 spolupr%C3%A1ce a pomoci d%C4%9Btem

  10 let vzájemné spolupráce a pomoci dětem

  Kia a Nadace Naše dítě oslavily 26. března 2019 jubilejní 10. výročí vzájemné spolupráce. Společně se od roku 2009 věnují podpoře konkrétních rodin se zdravotně postiženými či znevýhodněnými dětmi.

  V roce 2014 společně spustily program „Já a Kia pomáháme dětem“, v rámci kterého automobilka věnuje poměrnou částku z každého nově prodaného vozu na pomoc handicapovaným dětem. Od roku 2017 se podpora automobilky zaměřuje na děti s poruchami autistického spektra a mozkovou obrnou a také jednotlivé organizace, které o tyto děti v Česku pečují. Během uplynulých deseti let pomohla Kia ve spolupráci s nadací více než 80 rodinám a organizacím celkovou částkou 2 405 550 korun.

 • Autismus%2C p%C5%99ehl%C3%AD%C5%BEen%C3%BD probl%C3%A9m

  Autismus, přehlížený problém

  Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Počet dětí s poruchou autistického spektra přitom neustále roste a péče o ně je fyzicky, psychicky i finančně velmi náročná.

  Všech, kteří svůj život zasvětili pomoci těmto dětem, si velmi vážíme. Proto jsme se v roce 2016 rozhodli ve spolupráci s Nadací Naše dítě podpořit právě organizace, které pomáhají autistickým dětem.

 • Mozkov%C3%A1 obrna

  Mozková obrna

  Mozková obrna (zkráceně MO) je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života dítěte. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohyby, s udržením rovnováhy a s chůzí. Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí.

  Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucím ke zlepšení jejich kvality života.

  V závěru roku 2017 jsme se rozhodli naši pomoc rozšířit i směrem k dětem trpícím dětskou mozkovou obrnou a pomoci tak rodinám a organizacím, jež věnují pomoci svůj život.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2020

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2020

  Rok 2020 byl zcela významně ovlivněn pandemií nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Kromě tradiční finanční podpory Nadace Naše dítě se automobilka rozhodla pomoci i nejvíce ohrožené skupině obyvatel – seniorům, za pomoci spolku Seniorem s radostí.

  V roce 2020 podpořila Kia prostřednictvím Nadace Naše dítě rodiny s dětmi žijící s poruchami autistického spektra či mozkovou obrnou částkou 416 600 korun. Finanční podpora se díky daru od značky Kia dostala ke dvěma organizacím a k 16 dětem ve věku od tří do šestnácti let. Nadace v roce 2020 přijala o 26 % více žádostí než v roce 2019, přičemž žádosti na podporu dětí žijící s MO a PAS zaznamenaly 11% nárůst.

  Automobilka se v roce 2020 zapojila i do celorepublikové pomoci občanům při jejich ochraně před epidemií COVID-19. Dobrovolníci ze spolku Seniorem s radostí rozvezli flotilou 10 vozů značky Kia během dubna a května přes 1 200 obědů, vyzvedli a předali skoro 5 000 roušek, díky čemuž tak pomohli celkově 15 000 seniorům. Během léta uspořádala automobilka za podpory lokálních dealerů promítání speciálního projektu „Vezmi babi do kina!“ v rámci letního autokina na pražském Strahově a brněnském výstavišti. V rámci projektu „Vezmi babi do kina!“ byl pro 7 vybraných seniorů připraven unikátní zážitek s VIP servisem. Kia se zapojila i do charitativního projektu Ruce, která měla za cíl propojit mladší a starší generaci na sociálních sítích.

 • Kia kino Strahov
 • Kia - Seniorem s radostí
 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2019

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2019

  V roce 2019 uzavřela Kia desátý rok spolupráce s Nadací Naše dítě, ve kterém činil finanční dar částku 484 050 Kč za 9 681 ks nově registrovaných vozidel značky Kia. Dar nadací přerozdělen mezi 3 příspěvkové organizace a 11 rodin s dětmi žijícími s autismem či mozkovou obrnou ve věku od 3 do 11 let. Peníze putovali uhrazení nákladných neurorehabilitací, osobní asistence, či zdravotních pomůcek usnadňující život celé domácnosti, v níž je o dítě pečováno. Kia se kromě finanční podpory dětí v rámci oslav desetiletého jubilea zapojila i do aktivní pomoci neziskovým organizacím, které se o děti starají. První organizovanou akcí byla odborná beseda s neziskovými organizacemi a vybranými hosty s cílem zvýšit povědomí a porozumění autismu. Další setkání odborníků proběhlo na podzim u příležitosti mezinárodního dne mozkové obrny. Kromě pořádání odborných besed se zaměstnanci českého zastoupení značky Kia aktivně zapojili do dobročinných aktivit na půdě neziskových organizací, které o pomoc projevily zájem.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2018

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2018

  V roce 2018 se díky úspěšné prodejní ofenzívě automobilky Kia povedlo v rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ poprvé za devět let spolupráce s Nadací Naše dítě (NND) prolomit hranici finančního daru přesahující půlmilionu korun. Darovaná částka za první pololetí roku 2018 ustanovila dosavadní pololetní maximum ve výši 274 150 korun, druhé pololetí roku se zapsalo částkou 247 800 korun. Úhrnný výtěžek za loňský rok tedy činí 521 950 korun. Celková částka byla rozdělena mezi 18 rodin a organizací v Česku, kterým pomohla zajistit například časově náročné neurorehabilitace se specializací či kompenzační pomůcky.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2017

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2017

  Již osmým rokem pomáháme spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. V rámci této spolupráce putuje padesátikoruna z každého prodaného auta na projekty nadace určené především na pomoc rodinám s autistickými dětmi a nyní nově i na děti postižené dětskou mozkovou obrnou. Při rostoucích prodejích značky KIA, které za rok 2017 dosáhly 9 231 aut, tak nadace obdržela 461 550 korun, což je nejvíce v dosavadní historii kooperace. Za celou dobu spolupráce jsme již přispěli na pomoc ohroženým dětem více než 1,8 milionem korun, které nadace využila na podporu již více než 60 projektů.

 • PODPO%C5%98EN%C3%89 PROJEKTY V ROCE 2016

  PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2016

  Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Díky našim zákazníkům jsme mohli v roce 2016 spolu s Nadací Naše dítě rozdělit historicky vůbec nejvyšší částku, konkrétně 446 600 Kč. Bohužel však také stále přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují.Galerie

 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia - Nadace Naše dítě
 • Kia pomáhá dětem
 • Asistenční pes
 • Canisterapie
 • Dětský domov Klánovice
 • Dětský domov Klánovice
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Kia Helppes
 • Eliška s maminkou
 • František s tatínkem
 • Daník
 • Letní tábor s APLA