Go to content

Školení řidičů

 • Pojďme si promluvit

  Při komunikaci se zaměstnanci byste měli mít na paměti, že vozidlo je buď jakousi ozdobou nebo nástrojem k provádění práce. V obou případech se nedá očekávat, že zaměstnanci se budou starat o vozidla tak, jako kdyby to byla jejich vlastní investice. Je to prostě v lidské povaze a množství průzkumů ukázalo, že škoda na firemních vozidlech je častější než na soukromých. Proto je ještě důležitější komunikovat Vaše očekávání se zaměstnanci.

 • Příručka

  Už jsme povídali o legislativě i risk managementu, ale komunikace o těchto důležitých oblastech je nezbytná. Všichni řidiči by měli obdržet firemní příručku o vozovém parku a podpisem potvrdit, že ji přečetli a pochopili. Nejlepším způsobem jak toho dosáhnout je motivace. Nikomu se nechce procházet tlusté příručky, ale pokud zavedete pravidelný test, zjistíte který zaměstnanec ví nejvíce a toho odměníte, dosáhnete pozitivní výsledky. Tento postup lze použít i pokud si chcete ověřit, zda zaměstnanci přijali jakékoli jiné informace. Některé společnosti nabízejí časově omezenou možnost používání vozu vyšší třídy pro ty, kteří dosáhli nízké spotřeby nebo nakoupili nejlevnější pohonné hmoty (průměrná cena / litr). Být odměněn nejlepším firemním vozem je často hmatatelnou pýchou mezi ostatním zaměstnanci. Na druhé straně musí správce vozového parku sledovat počet nehod a nabídnout pomoc ve formě rad a školení řidičům, kteří to potřebují.

 • Pozitivní podpora

  Nejlepší komunikační politika by měla zajistit takovou firemní politiku, která umožní zaměstnancům beze strachu oznámit poškození vozidla. Avšak drobná poškození se musí podrobně sledovat, často mohou být znakem slabých řidičských dovedností, které mohou vést k větším nehodám. Zaměstnanci musí vědět, že teoretické i praktické školení jsou pro ty řidiče s nejhoršími výsledky a měli by být povzbuzováni, aby jimi prošli. Správce vozového parku musí zohlednit připomínky od řidičů, proč k nehodám dochází, stejně i zprávy o nehodách. Například, pokud zaměstnanci hlásí, že na firemním parkovišti se těžce orientuje, pak bude na místě promyslet rozložení parkoviště nebo zavést zvláštní opatření, jako například to, že na každé parkovací místo v této oblasti musí řidič nacouvat.

 • Jasná pravidla

  Kromě bezpečnosti by měli správci vozového parku také komunikovat důvody přijatých opatření. Pokud jste zavedli limit na emise CO2, vysvětlete proč - snížení daňového zatížení a ochrana životního prostředí. Pokud jste zaneprázdněn nebo denní komunikace s řidiči není možná nebo je nákladná, existují i jiné způsoby. Najměte si společnost na řízení vozového parku, která zavede a bude řídit politiku vozového parku pro Vás.

 • Zapamatujte si

  Zapamatujte si

  - Vozidla jsou buďto ozdobou nebo nástrojem
  - Sledujte poruchovost a nehodovost
  - Organizujte školení řidičů
  - Používejte motivaci pro zvýšení informovanosti řidičů

Více informací

 • Fleetové vozy

  Podívejte se na nabídku našich fleetových vozů a zjistěte, jak může Kia posunout Váš business dále

 • Srovnávač vozů

  Porovnejte si Kia modely podle jednotlivých parametrů a zjistěte, který Vašim potřebám nejvíce vyhovuje