Go to content

Inovace inspirované přírodou

Vydejme se společně vstříc udržitelnější budoucnosti

Příroda, největší světový inovátor

"Od samotného počátku jsme nacházeli nové možnosti, jak se přemisťovat. Abychom spatřili nové světy, zažili něco nového a objevovali nové perspektivy a nápady. Ale to, co nás tak hodně posunulo vpřed, poškozuje také náš největší zdroj inspirace. Přírodu.

Je čas udělat krok zpět. Udělejme krok zpět a uvědomme si, že to dokážeme lépe. Malými krůčky a obrovskými skoky. Musíme konat, společně. Nechme přírodu, aby nám ukazovala cestu. K vytvoření plně udržitelné budoucnosti."

V rámci vize naší značky poskytovat řešení udržitelné mobility jsme odhodláni prostřednictvím našich aktivit 3S do roku 2045 dosáhnout uhlíkové neutrality. Udržitelná mobilita. Udržitelná energie. Udržitelná planeta.

 • Sunset. Cloudy sky.
 • Produkty a služby

  Udržitelná mobilita

   

  S 11 elektromobily na trhu do roku 2026 jsme na cestě k plně elektrické budoucnosti.
  Koncept EV9 společnosti Kia je naším příslibem pro zákazníky požadující udržitelnou mobilitu v budoucnosti.

 • Produkty a služby

  Udržitelná mobilita  V souladu s naší strategií „Plán S“ stát se globálním lídrem v oblasti udržitelné mobility jsme na cestě k plně elektrické budoucnosti s 11 elektromobily na trhu do roku 2026.
  Naše produktová řada v Evropě bude plně elektrická do roku 2035 a další hlavní trhy budou následovat do roku 2040. A nakonec všechny celosvětové trhy do roku 2045.
  Kromě elektromobilů představíme od roku 2028 také řadu vozidel s vodíkovými palivovými články.

   

   

  Koncept Kia EV9: Vlajková loď společnosti Kia pro řešení udržitelné mobility

   

  Koncept EV9 je ztělesněním naší vize. Jedná se o ukázku druhého modelu z naší specializované řady elektromobilů a prvního plně elektrického SUV. Za naším nejnovějším konceptem vozu se však skrývá mnohem více.
  Chceme vytvořit produkt, který vás nejen dostane do cíle cesty, ale vytvoří také smysluplné lidské zážitky, jež vám umožní pocítit emocionální spojení s našimi produkty, naší značkou a možná i s přírodou. Koncept EV9 je jasným symbolem závazku společnosti Kia k udržitelné mobilitě v budoucnosti.

  Kia EV9. Full side view.
 • Spojení protikladů, inspirované přírodou

   

  Svět nám předkládá bohatou rovnováhu kontrastních a často protikladných konceptů. Tato myšlenka se odráží v naší designové identitě, sjednocených protikladů. Pokud jde o Concept EV9, věřili jsme, že napětí, které spočívá v kontrastu mezi přírodou a strojem, nás může ve skutečnosti přivést k lepší a udržitelnější cestě vpřed.
  Koncept EV9 je inspirován tím, čemu říkáme Bold for nature (Výrazný jako příroda sama). Pro společnost Kia je příroda výchozím bodem. Přírodu povrchně nekopírujeme, ale učíme se z ní. Vnímáme vše, co příroda nabízí, a snažíme se porozumět zákonitostem jejího fungování. Naším cílem je aplikovat to, co zjistíme, ve všech materiálech, které používáme, a způsobech, jak je používáme.
  Proto je naším posláním poskytovat našim zákazníkům ty nejvíce obohacující zážitky. Od prvního do posledního kroku při cestě našeho zákazníka.  Udržitelné inovace

   

  Vyřazené materiály, jako je odpad z oceánů, představují vážnou hrozbu pro mořský život, ale víme, že je lze přeměnit na účelné a udržitelné materiály. Chceme nejen jednoduše recyklovat to, co najdeme v našich oceánech, ale spíše upcyklovat a přeměňovat takový odpad na hmatové látky. Protože jsme hledali inspiraci ve vodě, použili jsme na podlahu recyklované rybářské sítě, zatímco sedadla a látka byly vyrobeny z recyklovaných plastových lahví a vlněných vláken.
  Abychom zůstali věrní svému závazku k udržitelnosti, zvolili jsme pro interiér veganskou kůži s cílem omezovat zpracování zvířecích kůží a vytvářet menší uhlíkovou stopu. Po pravdě řečeno, ve společnosti Kia máme v úmyslu zcela ukončit používání kůže ve všech našich vozidlech.

  Jak vidíte, počínaje Konceptem EV9 se ve společnosti Kia snažíme dostát svým závazkům.
  Uvítáme, když se s námi vydáte na naši vzrušující cestu k udržitelné mobilitě.

  Kia EV9. Topshot and rear view.
 • Face behind blurry flowers
 • Produkce a ekosystém

  Udržitelná energie

   

  Dosáhneme RE 100 do roku 2040 –
  Do roku 2040 bude veškerá elektrická energie používaná v našich výrobních závodech 100% obnovitelná.
  Úzce také spolupracujeme s našimi partnery na budování udržitelného dodavatelského řetězce.

 • Produkce a ekosystém

  Udržitelná energie

   

  RE 100: Plně elektrická budoucnost

   

  Pokud jde o udržitelnou energii, dosáhneme RE 100 do roku 2040. RE 100 uvádí náš cíl, aby veškerá elektrická energie používaná v našich výrobních závodech pocházela ze 100% obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 budeme 100% poháněni obnovitelnými zdroji energie ve světových výrobních závodech a do roku 2040 v domácích závodech v Koreji.
  A abychom urychlili náš přechod na čistou energii, zavedeme systémy na výrobu solární energie v našich výrobních závodech v Koreji, Číně, Spojených státech a Indii. Navíc veškerá vozidla používaná v našich podnikových lokalitách budou do roku 2030 elektromobily.
  My si ale představujeme mnohem víc. Abychom pomohli podpořit vodíkovou společnost, plánujeme ve střednědobém až dlouhodobém horizontu využívat technologii výroby energie pomocí vodíkových palivových článků jako zdroje energie na všech našich pracovištích.

   

  Podpora partnerů "Go Green"

   

  K tomu, abychom začali mít pozitivní přínos pro životní prostředí, však změna v našich vlastních výrobních závodech nestačí.
  Více než kdykoli předtím úzce spolupracujeme s našimi partnery.
  Do roku 2022 budeme mít zavedeny směrnice a podpůrné programy pro hlavní partnery, abychom dosáhli snížení množství skleníkových plynů a uhlíkové neutrality.
  Pro dodavatele dílů zavádíme systém řízení údajů o emisích skleníkových plynů. Ze všech partnerů produkují nejvíce uhlíkových emisí v celém našem dodavatelském řetězci dodavatelé oceli. Proto s nimi do roku 2030 budeme úzce spolupracovat, abychom na naše vozidla používali „zelenou“ ocel, jejíž výroba vytváří pouze jednu třetinu uhlíkových emisí oproti současné oceli.

 • Kia EV6. Driving through landscape. Seen from above.
 • Ocean waves.
 • Společnost a životní prostředí

  Udržitelná planeta  Zaujímáme proaktivní přístup k ochraně klimatu.
  Nad rámec našeho vlastního úsilí vytvoříme hnutí s cílem pracovat společně na dosažení udržitelné budoucnosti.

 • Společnost a životní prostředí

  Udržitelná planeta

   

  Zaujímáme proaktivní přístup, pokud jde o udržitelnou planetu. S cílem zvýšit náš pozitivní přínos pro životní prostředí jsme přišli s myšlenkou poctivého recyklačního cyklu. Za tímto účelem spustíme pilotní projekty pro komerční opětovné využití baterií elektromobilů ve spolupráci s místními energetickými partnery s cílem obnovy a přeměny baterií s ukončenou životností na systémy pro skladování energie.
   Do roku 2030 také bude 20 % všech plastových dílů ve vozidlech Kia vyrobeno z recyklovaných plastů.
   Navzdory našemu úsilí škodlivé emise budou vždy existovat. Proto také věnujeme velkou pozornost uhlíkové kompenzaci.

  Ocean with whales and orcas.

  Blue Carbon Program: Obnova mořského ekosystému

   

  Věříme, že připravované programy společnosti Kia zaměřené na modrý uhlík budou jedněmi z nejúčinnějších přístupů. Například přílivové bažiny v naší domovské Koreji nejen že jsou na seznamu světového dědictví UNESCO, ale slouží také jako uhlíková kompenzace, která ročně pohltí 260 000 tun škodlivých emisí, což odpovídá množství vyprodukovanému až 110 000 kusy vozidel se spalovacími motory. Proto se pouštíme do ekologicky přínosných aktivit, které chrání a obnovují tyto přílivové plochy.
  Prostřednictvím externích partnerství budeme také přispívat k recyklaci mořského plastového odpadu, který znečišťuje oceán.
  Jsme přesvědčeni, že soukromé organizace musí spolupracovat a spojit své síly s těmi, kteří hledají nové cesty, prostřednictvím technologií a inovativních nápadů a řešení, která mají pozitivní dopad na planetu. Naší vizí udržitelné mobility proto není pouze přeměna našich produktů a služeb, ale také přeměna propojeného ekosystému podnikání, kam budou přizváni další partneři, aby se připojili k budování udržitelné budoucnosti.

 • Partnership with The Ocean Cleanup.

  Partnerství s The Ocean Cleanup

   

  A právě za tímto konkrétním účelem jsme s nadšením spojili síly s The Ocean Cleanup, neziskovou nadací, která aktivně pracuje s technologiemi s cílem nacházet řešení a vytvářet udržitelné hnutí pro naše oceány. 

  Kia přechází z tradiční výrobní společnosti na organizaci udržitelných řešení mobility. Toto hnutí charakterizuje také společnost The Ocean Cleanup. Partnerství s The Ocean Cleanup je pro nás velmi smysluplné, protože je to jeden z prvních kroků k udržitelnější budoucnosti. Společně vytvoříme nové hnutí, kterým inspirujeme ostatní, aby se k nám připojili, a chráníme tak budoucnost planety.