Go to content

KIA

Manifest značky

Movement
that inspires

Our Movement - Brand Manifesto Cover

Každá tvůrčí činnost začíná pohybem! Jakožto specialista na mobilitu s vizí navrhovat nejrůznější řešení trvale udržitelné mobility – pro zákazníky veřejnost i globální společnost chce Kia přinášet inovativní výrobky se schopností inspirovat na každém kroku a dodávat smysluplné a praktické služby dokládající naše zasazení chránit to nejcennější každého z nás, tedy čas. Narodili jsme se ve světě inspirace, zapálení pro věc a nadšení. Mentální postoj růstu a pokroku je blízký všem zaměstnancům Kia po celém světě, kteří jsou odhodláni zprostředkovat vám den co den vše, co je vetknuto do cílů naší značky.

Brand Story

Movement
That Inspires

Náš pohyb

Kia se pyšní dlouhou tradicí výroby automobilů, ale v roce 1944 jsme ve skutečnosti začínali výrobou jízdních kol. Již přes 75 let usnadňujeme lidem pohyb. S hrdostí jsme vždy poskytovali řešení pomáhající lidem přesouvat se z místa na místo, setkávat se s druhými a překlenovat fyzický i citový odstup mezi jednotlivci. Jak vidíte, pohyb byl odjakživa srdcem naší značky a přeprava lidí klíčovou součástí našeho podnikání, a nejinak tomu bude i nadále, bez ohledu na všechny změny, k nimž v našem odvětví dochází.

Náš pohyb

Lidstvo se tradičně vyvíjí prostřednictvím migrace. napříč různými kontinenty. Tato touha po pohybuTato touha po pohybu a jeho potřeba je obtisknuta do genetické výbavy všech lidí. Když se přesouváme z místa na místo, poznáváme nové světy, získáváme nové zážitky, setkáváme se s novými lidmi Inspirujeme se.Inspirujeme se. Pohyb je všeobjímající podstatou nepolevujících změn; změn našeho prostředí, našeho okolízměn našeho prostředí, našeho okolí a v důsledku změn jako takových. Když jsme v pohybu, máme čas na přemýšlení. Pohyb podporuje myšlení, inspiraci a pokrok.inspiraci a pokrok.

V Kia jsme toho názoru, že pohyb inspiruje vznik nových nápadů. A proto jsme pro vás vytvořili místa, kde můžete čerpat inspiraci, a dáváme vám více času přetavit vlastní nápady v realitu. To je odpověď na to, proč existujeme. Vytvářet místa inspirující zákazníky, a to nejen prostřednictvím našich produktů, ale i našich prodejen, kde se zákazníci mohou s těmito produkty fyzicky setkávat a vyzkoušet si je na vlastní kůži. Ss nimiž ušetříte čas na ty činnosti, které jsou pro vás nejvíce inspirující, ať již jde o čas trávený společně s vaší rodinou či přáteli, cestování, nebo prostě jen odpočinek.

Náš pohyb

S novou značkou Kia, opustíme pozici klasického výrobce automobilů, abychom se stali značkou mobility. Značkou, která rozumí potřebám mobility spotřebitelů, a to nejen co se produktů týče, ale i ve smyslu služeb, aby dokázala poskytovat praktická řešení se zřetelem k tomu nejcennějšímu každého z nás, času. Nejde jen o prázdná slova, ale konkrétní cíl, od nějž se bude odvíjet naše úsilí i chování ve všem, co děláme.

Mindset značky

Movement
That Inspires

Náš Pohyb

Pohyb je také důležitou součástí mentálního postoje Kia. Je sdílen všemi našimi zaměstnanci ve všech oblastech naší organizace. Mentální postoj pohybu vpřed nepolevujících snah a neustálého zlepšování –mentální postoj růstu.

Náš Pohyb
Náš Pohyb

Mentální postoj kreativity, inovací a pokroku - mentální postoj nedovolující bezradnost. Jsme přesvědčeni o tom, že tento mentální postoj souzní i s našimi zákazníky. Lidmi s progresivním, optimistickým a pozitivním naladěním, ochotnými změnit sami sebe a přizpůsobovat se potřebám budoucnosti, poháněnými novými nápady a schopnými vidět příležitosti všude kolem.

Náš Pohyb

Naplnit smysl našeho „Proč“ je klíčové k tomu, abychom dokázali ctít záměry naší značky. V první řadě musíme být značkou, která zhmotňuje tento způsob myšlení a každičký den jej uplatňuje.

Slavnostní uvedení nové Kia identity

Movement that inspires

KIA

Manifest značky

Movement
that inspires

Our Movement - Brand Manifesto Cover

Každá tvůrčí činnost začíná pohybem! Jakožto specialista na mobilitu s vizí navrhovat nejrůznější řešení trvale udržitelné mobility – pro zákazníky veřejnost i globální společnost chce Kia přinášet inovativní výrobky se schopností inspirovat na každém kroku a dodávat smysluplné a praktické služby dokládající naše zasazení chránit to nejcennější každého z nás, tedy čas. Narodili jsme se ve světě inspirace, zapálení pro věc a nadšení. Mentální postoj růstu a pokroku je blízký všem zaměstnancům Kia po celém světě, kteří jsou odhodláni zprostředkovat vám den co den vše, co je vetknuto do cílů naší značky.

Brand Story

Movement
That Inspires

Náš pohyb

Kia se pyšní dlouhou tradicí výroby automobilů, ale v roce 1944 jsme ve skutečnosti začínali výrobou jízdních kol. Již přes 75 let usnadňujeme lidem pohyb. S hrdostí jsme vždy poskytovali řešení pomáhající lidem přesouvat se z místa na místo, setkávat se s druhými a překlenovat fyzický i citový odstup mezi jednotlivci. Jak vidíte, pohyb byl odjakživa srdcem naší značky a přeprava lidí klíčovou součástí našeho podnikání, a nejinak tomu bude i nadále, bez ohledu na všechny změny, k nimž v našem odvětví dochází.

Náš pohyb

Lidstvo se tradičně vyvíjí prostřednictvím migrace. napříč různými kontinenty. Tato touha po pohybuTato touha po pohybu a jeho potřeba je obtisknuta do genetické výbavy všech lidí. Když se přesouváme z místa na místo, poznáváme nové světy, získáváme nové zážitky, setkáváme se s novými lidmi Inspirujeme se.Inspirujeme se. Pohyb je všeobjímající podstatou nepolevujících změn; změn našeho prostředí, našeho okolízměn našeho prostředí, našeho okolí a v důsledku změn jako takových. Když jsme v pohybu, máme čas na přemýšlení. Pohyb podporuje myšlení, inspiraci a pokrok.inspiraci a pokrok.

V Kia jsme toho názoru, že pohyb inspiruje vznik nových nápadů. A proto jsme pro vás vytvořili místa, kde můžete čerpat inspiraci, a dáváme vám více času přetavit vlastní nápady v realitu. To je odpověď na to, proč existujeme. Vytvářet místa inspirující zákazníky, a to nejen prostřednictvím našich produktů, ale i našich prodejen, kde se zákazníci mohou s těmito produkty fyzicky setkávat a vyzkoušet si je na vlastní kůži. Ss nimiž ušetříte čas na ty činnosti, které jsou pro vás nejvíce inspirující, ať již jde o čas trávený společně s vaší rodinou či přáteli, cestování, nebo prostě jen odpočinek.

Náš pohyb

S novou značkou Kia, opustíme pozici klasického výrobce automobilů, abychom se stali značkou mobility. Značkou, která rozumí potřebám mobility spotřebitelů, a to nejen co se produktů týče, ale i ve smyslu služeb, aby dokázala poskytovat praktická řešení se zřetelem k tomu nejcennějšímu každého z nás, času. Nejde jen o prázdná slova, ale konkrétní cíl, od nějž se bude odvíjet naše úsilí i chování ve všem, co děláme.

Mindset značky

Movement
That Inspires

Náš Pohyb

Pohyb je také důležitou součástí mentálního postoje Kia. Je sdílen všemi našimi zaměstnanci ve všech oblastech naší organizace. Mentální postoj pohybu vpřed nepolevujících snah a neustálého zlepšování –mentální postoj růstu.

Náš Pohyb
Náš Pohyb

Mentální postoj kreativity, inovací a pokroku - mentální postoj nedovolující bezradnost. Jsme přesvědčeni o tom, že tento mentální postoj souzní i s našimi zákazníky. Lidmi s progresivním, optimistickým a pozitivním naladěním, ochotnými změnit sami sebe a přizpůsobovat se potřebám budoucnosti, poháněnými novými nápady a schopnými vidět příležitosti všude kolem.

Náš Pohyb

Naplnit smysl našeho „Proč“ je klíčové k tomu, abychom dokázali ctít záměry naší značky. V první řadě musíme být značkou, která zhmotňuje tento způsob myšlení a každičký den jej uplatňuje.

Slavnostní uvedení nové Kia identity

Movement that inspires