Go to content

Compliance & integriteit bij Kia

Waar gaat het over?

  • Compliance en integriteit gaan over het maken van de juiste keuze in elke situatie. Ons gedrag is de sleutel tot een nalevingscultuur die ons eerlijke en ethische gedrag bevordert. Dergelijk gedrag helpt ons om onze morele en wettelijke verplichtingen als wereldwijde zakelijke burgers na te komen. En dat is positief voor Kia, onze klanten en medewerkers, en voor de hele samenleving. Om zo'n cultuur te bereiken, hebben we een richtlijn nodig om correct te handelen, en daarvoor dient dit document.

Compliancecode Europese markten