Go to content

Change the language : NederlandsFrançais

Sterckx Motors Halle

Configurator

Bestuurders sensibiliseren

 • Wagens geregeld? Dan is het nu tijd om de grootste variabele aan te pakken: uw bestuurders.

  U hebt uw wagens uitgekozen, de financiering geregeld, u weet hoeveel belasting u moet betalen, u hebt besloten wat de beste manier van tanken is, u hebt zelfs nagedacht over de veiligheid en de milieuvriendelijkheid van het wagenpark, maar nu moet u uw medewerkers laten rijden. In tegenstelling tot wagens is het menselijk gedrag niet voorspelbaar, en verdient dus de nodige aandacht.

  EDUCATING DRIVERS
 • Persoonlijke communicatie

  Wat u bij de communicatie met bestuurders van een firmawagen het beste in gedachten kunt houden, is dat de wagen hetzij een voordeel van het werk hetzij een middel voor het werk is. In beide gevallen is het onwaarschijnlijk dat bestuurders net zo goed voor de wagen zullen zorgen als wanneer het om hun eigen investering zou gaan. Dit is gewoon de aard van het beestje en talloze onderzoeken hebben aangetoond dat firmawagens altijd sneller schade oplopen dan wagens die particulier bezit zijn. Dit maakt het communiceren van uw verwachtingen nog belangrijker.

 • Volgens de regels

  We hebben het al gehad over wetgeving en risicomanagement, maar communicatie over deze uiterst belangrijke gebieden is van essentieel belang. Alle bestuurders moeten een exemplaar ontvangen van het wagenparkhandboek van uw bedrijf en moeten worden gevraagd om te tekenen dat ze dit handboek hebben gelezen en begrepen. De beste manier om dit te bereiken is om de medewerkers te belonen. Dus, hoewel niemand door een lijvige handleiding wil ploeteren, kunt u toch een positieve bedrijfscultuur bereiken door regelmatig een quiz te houden om te zien welke van uw bestuurders het meeste weet. De winnaar ontvangt dan een prijs. Deze techniek kan ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de bestuurders andere zaken begrijpen. Sommige wagenparkbeheerders bieden bijvoorbeeld een tijdelijke wagenupgrade aan voor bestuurders met het laagste brandstofverbruik of de gemiddeld laagste prijs per liter brandstof. Bestuurders van firmawagens die worden beloond met de beste wagen in het wagenpark, zien dit vaak als een tastbaar “voordeel”. Aan de andere kant van het spectrum moet de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het wagenpark ook de ongevallenstatistieken van de wagen in de gaten houden en hulp bieden in de vorm van advies en training voor de bestuurders die dat nodig hebben.

 • Positieve ondersteuning

  Het beste communicatiebeleid is om ervoor te zorgen dat er een aanmoedigende bedrijfscultuur heerst waar bestuurders schade aan de wagen kunnen melden zonder dat ze bang hoeven te zijn voor verwijten. Dit moet echter nauwkeurig in de gaten worden gehouden en goed worden opgevolgd, aangezien kleine schades vaak een teken zijn van slechte rijvaardigheden die in de toekomst tot een groter ongeval kunnen leiden. Bestuurders moeten weten dat training, zowel theoretisch als in de praktijk, er is om degenen met de slechtste reputatie te helpen en ze moeten worden aangemoedigd om hier gebruik van te maken. Wagenparkbeheerders moeten ook luisteren naar de opmerkingen van bestuurders over waarom ongelukken gebeuren, en ze moeten ook kijken naar de gegevens van het ongeval zelf. Als bijvoorbeeld bestuurders melden dat het parkeerterrein van het bedrijf te krap of te onoverzichtelijk is, moet het terrein mogelijk worden gewijzigd of moeten er speciale maatregelen worden genomen voor dit gebied, bijvoorbeeld dat iedereen achteruit moet inparkeren.

 • Helder beleid

  Naast veiligheid moeten wagenparkbeheerders ook communiceren over waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Als u bijvoorbeeld een CO2-limiet hebt ingesteld, leg dan uit waarom; er hoeft minder belasting te worden betaald en het is beter voor het milieu. Als u het druk hebt met andere zaken binnen het bedrijf of wanneer het dagelijks met uw bestuurders communiceren niet handig of rendabel is, is er een alternatieve benadering. Ga in gesprek met een van de vele wagenparkbeheerbedrijven. Deze kunnen namens u een wagenparkbestuurdersbeleid instellen en bijhouden.

 • Zaken die u dient te onthouden

  - Wagens zijn voordelen of middelen
  - Houd schade en ongevallenstatistieken van bestuurders in de gaten
  - Bied training aan
  - Gebruik beloningen om de naleving te vergroten

Meer handleidingen