Go to content

Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français Français Nederlands Français Nederlands Français Français Français Français Nederlands Nederlands Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Français Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Français Nederlands Français Nederlands Français

  • Wij blijven beschikbaar
    In alle veiligheid

Ondanks de nieuwe corona-maatregelen staan we nog steeds voor u paraat!

De showrooms moeten dan wel tijdelijk de deuren sluiten, u kan nog steeds digitaal met onze dealers contact opnemen. Bovendien blijven onze werkplaatsen open. Op deze manier kunt u blijven beroep doen op onze service en dit in alle veiligheid.

  • Pech onderweg?

    Als u onderweg in de problemen komt, bent u slechts één telefoontje verwijderd van Kia Assistance. Of het nu gaat om pech, schade of een lege brandstoftank. Bel ons op +32 2 729 69 79

  • Verdere vragen?

    Voor algemene vragen betreffende de huidige situatie en wat dit voor u kan betekenen: bel naar 00800 6970 6970