Termen & Voorwaarden
Zoeken

Termen & Voorwaarden

WETTELIJKE VERMELDINGEN
Door me te registreren op MyKia, heb ik toegang tot mijn persoonlijk gebruikersprofiel en ontvang ik op regelmatige basis informatie over mijn wagen en nieuwsberichten over Kia.
 
Op mijn profielpagina op het MyKia platform heb ik de mogelijkheid om me te allen tijde uit te schrijven of mijn voorkeursinstellingen aan te passen.
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
Kia Motors Belgium NV, Belgische onderneming met maatschappelijke zetel Kolonel Bourgstraat 109 1140 Evere, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.443.106 (hierna afgekort tot Kia Motors Belgium) heeft het MyKia platform opgericht om haar gebruikers gepersonaliseerde informatie aan te bieden.
 
Het gebruik van deze website is onderworpen aan dezelfde algemene voorwaarden voor gebruik en toegang als deze die van toepassing zijn voor de website " www.kia.com/be/", (zie « Privacy » en « Cookies ») alsook aan alle toepasbare wetten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 
Door u aan te melden op de site en de site te gebruiken aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze algemene gebruiksvoorwaarden, die alle andere voorwaarden uit een overeenkomst die u elders hebt met Kia Motors Belgium of met leden van haar commercieel netwerk, vervangen.