Go to content
 1. Home>
 2. Mjetet e blerjes>
 3. Kërko një kuotë

Kërko një kuotë

 1. 01
  Automjet Ju lutemi të zgjidhni një automjet. (Ju mund të zgjidhni deri në tre)
  Kategori :
 2. 02
  Pika e shitjes
 3. 03
  Informacionet e Mia
 1. 01
  Automjet
 2. 02
  Pika e shitjes Vendosni kodin Zip, emrin e pikës së shitjes, emrin e qytetit
  Kërkim
  Rezultatet e kërkimit : {{total}} shitës
  Rezultatet e kërkimit
  Emri Adresa / Telefoni / URL Orari i punës Kategoria e servisit
  {{ds.text}}
  Na vjen keq, nuk u gjendën rezultate
  • {{item.addr}}

   • Telefoni : {{item.phone}}
   • URL : {{item.url}}
   {{ds.text}}
  • Na vjen keq, nuk u gjendën rezultate
  Rezultatet e kërkimit : ({{total}}) shitës
 3. 03
  Informacionet e Mia
 1. 01
  Automjet
 2. 03
  Informacionet e MiaVendosni informacionet
  • Titulli
  • Emri *
  • Kontakti i preferuar *
  • Emaili *
  • Konfirmoni e-mail-in *
  • Telefoni *

   (Do të na nevojitet të paktën një numër telefoni)

   • Celular
    - -
   • Punë
    - -
   • Shtëpi
    - -
   • Do të na nevojitet të paktën një numër telefoni
  • Adresa
  • Mesazh *

   (0/1,000 germa.)

  * është informacion i nevojshëm

  Artinel 95 sh.p.k. "Shoqëria" nuk ofron garanci ose përfaqësime, qoftë të shprehura ose të nënkuptuara, për sa i përket vërtetësisë dhe plotësisë së përmbajtjes së këtij uebsiti ose për përmbajtjen e çdo uebsiti që ka lidhje me të. Ky uebsit përditësohet herë pas here dhe ka vetëm qëllime informacioni. Informacioni që përmban ky uebsit nuk konsiderohet si i plotë dhe gjithëpërfshirës dhe nuk duhet marrë për bazë për çdo qëllim.

  "Shoqëria", agjentët e saj të reklamimit, organizatat e lidhura me të, nëpunësit e saj, të punësuarit, partnerët e saj të biznesit dhe aksionerët e saj mund të konsiderohen përgjegjës për çdo dëmtim ose humbje, qoftë të drejtpërdrejtë, jo të drejtpërdrejtë, ose si rrjedhojë, të shkaktuar nga përdorimi i këtij uebsiti ose përmbajtjes së tij, ose i çdo uebsiti të lidhur me të. Kjo deklaratë i nënshtrohet modifikimeve nga Shoqëria siç mund të çmohet e nevojshme herë pas here.

  Automjetet dhe pjesët dhe aksesorët e tyre Specifikimet mund të ndryshojnë pa asnjë njoftim të mëparshëm. Fotot dhe ngjyrat e automjeteve mund të ndryshojnë nga specifikimet aktuale. Për detaje të mëtejshme, ju lutemi të vizitoni Showroom-in më të afërt të Kia-s.

Kia Motors është baza e risisë për klientët. Ju transformoheni në një lojtar global të vërtetë.

Preventiv Makine për Kia-n | Mjetet e blerjes | Kia Motors Albania result report
Automjet
 • {{car.carName}} {{car.carName}}
{{car.carName}} {{car.carName}}
Dekori i brendshëm i automjetit
 • {{car.carTrim}}
{{car.carTrim}}
Pika e shitjes
 • {{dealerNm}}
 • Telefoni : {{dealerPhone}}
Emri {{fname}} {{lname}}
Contact Method {{preferred_method}}
Emaili {{email}}
Telefoni
 • Celular : {{mphone}}
 • Punë : {{wphone}}
 • Shtëpi : {{hphone}}
Adresa {{taddr}} {{oaddr}} {{addr_city}}, {{addr_city}} {{zipcode}}
Mesazh
Qendra e shërbimit
 • {{centerNm}}
 • {{centerAddr}}
 • Telefoni : {{centerPhone}}