ไปสู่เนื้อหา
มิติ
table fix area
รถ
ความยาวทั้งหมด
ความกว้างทั้งหมด
ความสูงทั้งหมด (รวมคานหลังคา)
ฐานล้อ
ช่วงล้อหน้า
ช่วงล้อหลัง
ระยะยื่นจากล้อถึงปลายกันชน(หน้า)
ระยะยื่นจากล้อถึงปลายกันชน(หลัง)
ระระห่างภายในจากหลังคาถึงด้านล่างเบาะนั่ง (แถวแรก/ ที่สอง/ ที่สาม)
พื้นที่พักขา (แถวแรก/ ที่สอง/ ที่สาม)
ระยะห่างแนวขวางจากหน้าต่างถึงขอบพนักเอนหลัง (แถวแรก/ ที่สอง/ ที่สาม)
ความกว้างรวมของเบาะที่นั่ง (แถวแรก/ ที่สอง/ ที่สาม)
ถังบรรจุเชื้อเพลิง (ลิตร)
ความจุหลังคาสูงสุด (กิโลกรัม)

Sorento

4,685

1,885

1,700(1,735)

2,700

1,621

1,618

945

1,040

996 / 995 / 906

1,048 / 985 / 804

1,506 / 1,491 / 1,045

1,431 / 1,421 / 1,128

70

100

  • ข้อมูลทั้งหมดและภาพประกอบได้มาจากข้อมูลที่มีให้ใช้งานในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่เอกสารนี้และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของคุณสำหรับข้อมูลปัจจุบันของ Kia