Dokumenty CoC a ES

POSTUP PRI ZÍSKAVANÍ DOKUMENTOV PRE VOZIDLÁ KIA

Duplikát CoC-dokumentu sa vystavuje pre vozidlá kategórie M1 (osobné vozidlá do 3,5 tony).
Dokladovanie smerníc ES (EHK) sa vystavuje pre vozidlá kategórie N1. V potvrdení sú uvedené smernice pre emisie, pevné častice, brzdy, hluk a odrušenie, ktoré vozidlo spĺňa.

Ako postupovať:

1. krok:
Vyplňte formulár CoC, alebo smernicu ES, a doručte ho (ju) spolu s kópiou technického preukazu jedným z uvedených spôsobov na adresu spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko:
faxom: +421 2 32 42 13 01
mailom: info@kmss.sk

2. krok:
Oddelenie služieb zákazníkom žiadosť spracuje a zašle ju do Kia Motors Corporation. Ak by bránili vystaveniu nejaké okolnosti, výrobca oznámi príčinu ich nevystavenia. Dĺžka trvania spracovania žiadosti a následného vydania „CoC dokumentu“ je do 1týždňa. Dokladovanie smerníc vystavuje Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. do 1 týždňa.

3. krok:
Vystavený CoC dokument, alebo potvrdenie smerníc ES, je podľa požiadavky vo formulári zasielaný na dobierku, alebo si ho po vyzvaní môže žiadateľ vyzdvihnúť v pokladni spoločnosti po uhradení 150,- Eur s DPH.