Spoločensko-hospodárske dopady európskych aktivít automobilky Kia


  • Spoločnosť Kia Motors v Európe vytvára viac ako 153 000 priamych a nepriamych pracovných miest
  • V roku 2014 odviedla automobilka Kia európskym štátom na daniach celkovo 934 miliónov eur
  • Priamy príspevok na hrubej pridanej hodnote v oblasti výroby, dodávok, výskumu a vývoja, predaja a distribúcie presahuje sumu 2,5 mld. eur

 

Nová správa, ktorú pravidelne zverejňuje popredná európska ekonomická poradenská agentúra London Economics, potvrdila rastúci podiel spoločnosti Kia Motors Europe na európskej ekonomike.

 

Jedným z kľúčových záverov tejto správy (The economic and societal benefits deriving from the presence of Kia in Europe - Hospodárske a spoločenské prínosy vyplývajúce z európskych aktivít automobilky Kia) je skutočnosť, že na podnikateľské aktivity Kia Motors v Európe je naviazaných viac ako 153 000 priamych a nepriamych pracovných miest (vrátane dodávateľských subjektov, predajných zastúpení a distribúcie).

 

V roku 2014 odviedla Kia v Európe na daniach celkovo 934 miliónov eur

Správa vyzdvihuje, že v roku 2014 spoločnosť Kia Motors odviedla európskym štátom na daniach celkovo  934 mil. eur (vrátane colných poplatkov, daní z predaja a daní z príjmu právnických osôb), čím ešte viac podporila ekonomiku v tomto regióne. Uvedená čiastka vzrástla takmer o 8 % oproti roku 2013, kedy obchodné zastúpenia Kia Motors odviedli v Európe na daniach 865 mil. eur.

 

Trvalý rast výroby Kia Motors Slovakia

Jediný európsky výrobný závod automobilky Kia v Tepličke nad Váhom už niekoľko rokov po sebe zvyšuje objem výroby. Prvý automobil opustil výrobné linky koncom roka 2006, a v roku 2015 už evidovali model Kia s poradovým číslom 2 milióny. Kia Motors Slovakia  je jednou z mála svetových výrobných prevádzok, ktoré dokážu na jedinej výrobnej linke produkovať až osem rôznych modelov.

 

V súvislosti s nárastom výroby v Kia Motors Slovakia - v období 2013-2014 sa produkcia zvýšila o 3,5 % - správa agentúry London Economics vyzdvihuje, že úhrnná hodnota dodávok pre európske výrobné aktivity automobilky Kia dosiahla v roku 2014 sumu 4,3 miliardy eur. Plných 71 % týchto dodávok (v objeme 3,0 miliardy eur) nakupovala spoločnosť v rámci Európy. Zo všetkých automobilov značky Kia, predaných roku 2014 v Európe, pochádza 56 % zo Slovenska.

 

Hrubá pridaná hodnota automobilky Kia dosiahla objem 2,5 miliardy eur  

Správa analyzuje celý hodnotový reťazec automobilky Kia v rámci Európy - od výskumu a vývoja cez výrobu, dodávky, predaj a následnú distribúciu automobilov po celom kontinente. Samotná predajná a distribučná sieť prispieva k európskemu HDP čiastkou 1,3 miliardy eur, pričom celková hrubá pridaná hodnota automobilky Kia - vrátane externých dodávok a nezávislých predajcov automobilov Kia - dosahuje 2,5 mld. eur.

 

Pri tejto príležitosti Michael Cole, COO spoločnosti Kia Motors Europe, uviedol: „Európa je pre značku Kia kľúčovou základňou výskumu, vývoja a výroby v celosvetovom meradle, pričom naša európska výroba a ďalšie aktivity tu z roka na rok rastú. Kia v tomto regióne v priebehu niekoľkých rokov investovala mnoho miliárd, čo teraz prináša ovocie nielen pre spoločnosť samotnú, ale aj pre mnohé európske trhy, kde pôsobíme. Teší nás, že správa agentúry London Economics poukazuje na celkovú hodnotu nášho prínosu pre európske hospodárstvo a ekonomiku.“

 

Neskrátená verzia správy London Economics o prínosoch podnikateľských aktivít automobilky Kia v Európe je k dispozícii na: www.londonecon.co.uk.

Informácie o spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko

Spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., je výhradným distribútorom automobilov značky Kia na Slovensku, kde pôsobí od októbra roku 2005. Kia Motors zaznamenala za rok 2014 predaj 5 803  osobných automobilov, čo predstavuje 8,03 % podiel na slovenskom trhu a celkové 3. miesto podľa hodnotenia vozidiel M1 najpredávanejších značiek na slovenskom trhu. Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o. je Platinovým partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie.