Go to content

Obchodní partneri

  • FIRMA – VEĽKOODBERATEĽ

    Firma má nárok na zvýhodnené podmienky pri zazmluvnení nákupu minimálne dvoch nových vozidiel Kia za 12 mesiacov.

  • OPERATÍVNY LEASING

    Pod operatívnym leasingom sa rozumie strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla.

  • DODÁVATELIA VÝROBNÉHO ZÁVODU KIA A IMPORTÉRA

    Všetky spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi výrobného závodu Kia Motors Slovakia alebo importéra Kia Motors Sales Slovensko, majú nárok na

  • ŠTÁTNA A MIESTNA SPRÁVA

    Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy.

  • ZMOS A ICH ČLENSKÉ MESTÁ A OBCE

    Do tejto kategórie patrí Združenie miest a obcí Slovenska a ich členské obce a mestá, ktoré na základe zmluvy o spolupráci medzi ZMOS a Kia Motors Sales Slovensko patria

  • AUTOŠKOLY

    Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

  • AUTOPOŽIČOVNE

    Každá autopožičovňa má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

  • TAXISLUŽBY A TAXIKÁRI

    Taxislužby a taxikári majú nárok na zvýhodnené podmienky, ak sa preukážu výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

  • NEZISKOVÉ, CHARITATÍVNE ORGANIZÁCIE A CHRÁNENÉ DIELNE

    Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky.

  • SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ A JEHO ČLENOVIA

    Vzhľadom na partnerstvo medzi značkou Kia a Slovenským futbalovým zväzom, importér Kia pripravil zvýhodnené podmienky nákupu i pre zväz,

  • NOVINÁRI

    Ste držiteľom preukazu PRESS?

  • LEKÁRI A VETERINÁRNI LEKÁRI

    Ste lekárom alebo veterinárnym lekárom?

  • DIPLOMATI

    Ak ste držiteľom diplomatického pasu, nové vozidlo Kia si môžete kúpiť so zvýhodnenými podmienkami.

  • DRŽITELIA ZŤP PREUKAZU

    elesne postihnutí občania získajú zvýhodnené podmienky na nákup vozidiel Kia, ak sa pri kúpe preukážu preukazom ZŤP.

  • ČLENOVIA ADVOKÁTSKEJ KOMORY

    Ste členom advokátskej komory?

  • ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY

    Zamestnanci pozor! Pracujete v nasledujúcich spoločnostiach alebo organizáciách?