Tiráž

Kia Motors Sales Slovensko s.r.o. 
Einsteinova 19
851 01 Bratislava 
www.kia.com/sk
Tel: 00421 2 32 421 333 
Fax: 00421 2 32 421 301 
e-mail: info@kmss.sk 

Konateľ: Ľubomír Habala
Ovodný úrad Okresného súdu Bratislava I. 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 366224/B 

Právne upozornenia: 
© Copyright 2011, Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Slovakia 
Všetky práva vyhradené. 

Texty a obrázky na tejto webovej stránke podliehajú ochrane autorských práv, ako aj iným ochranným zákonom. Všetky zobrazené grafické a slovné ochranné známky spoločnosti KIA sú chránené zákonom o ochranných známkach. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť, alebo sprostredkovať tretím osobám za účelom komerčného využitia. Napriek tomu, že táto webová stránka bola tvorená s najväčšou možnou svedomitosťou, nemôžeme ručiť za presnosť a bezchybnosť obsiahnutých informácií. Vylučujeme teda akékoľvek ručenie za škody, ktoré vzniknú použitím informácií z tejto webovej stránky, pokiaľ tieto škody nebudú zdôvodnené hrubou nedbanlivosťou alebo zámerom.