Prečo nemôžem nájsť presnú adresu môjho cieľa?

Pre nájdenie cieľového miesta môžete využiť rôzne spôsoby. Môžete zadať adresu, nájsť špecifickú adresu v detailnom zozname bodov záujmu (POI) alebo vybrať cieľ priamo na mape. Každé miesto sa po zvolení môže uložiť do zoznamu obľúbených cieľov pre prípadné použitie v budúcnosti. Ďalšie technické informácie nájdete v návode na obsluhu.