Ako často sa vydávajú aktualizácie máp alebo nové mapy?

Aktualizované mapy sa bežne vydávajú raz za rok. Ak chcete byť informovaní o vydaní nového mapového produktu pre váš navigačný systém, kontaktujte vášho najbližšieho predajcu. Najbližšieho predajcu nájdete na stránke www.kia.com/sk.