Aké sú výhody navigačného systému?

Štúdie preukázali, že vozidlá používajúce navigačný systém ročne spotrebujú až o 12 % menej paliva než tie bez navigačného systému, čo predstavuje ročnú úsporu cca 425 eur. Výberom efektívnejších trás dokážu vodiči s aktuálnymi údajmi vo svojich navigačných systémoch znížiť emisie kysličníka uhličitého v priemere až o 21 %* * Štúdia výhod navigačných systémov NAVTEQ (2009)