Prečo nie je ponuka „Show Tour“ aktívna?

Ponuka „Show Tour“ je aktívna len vtedy, keď aktuálna trasa obsahuje turistické miesta, ktoré boli nastavené v ponuke „Tour Planner.“ V opačnom prípade je ponuka „Show Tour“ neaktívna.