Ktoré údaje sa ukladajú spolu s posledným cieľom cesty?

Po výpočte trasy sa informácie o cieli uložia do pamäte systému. Neplatí to vtedy, ak bol cieľ nastavený prostredníctvom ponuky „Tour Planner.“