Medzi skutočnou cestou a cestou vyznačenou na mape je rozdiel. Prečo?

Aj keď je systém GPS veľmi presný, existuje určitá tolerancia presnosti určenia polohy. Namontovaný prijímač GPS môže mať toleranciu cca 10 metrov. Ak jazdíte po novej ceste a v zariadení nemáte nainštalované aktuálne mapy, môže dôjsť k výrazným odchýlkam.