Funkcia rozhrania Bluetooth v mojom navigačnom systéme nefunguje správne.

Ďalšie technické informácie týkajúce sa funkcie rozhrania Bluetooth nájdete v návode na obsluhu.