Aká je funkcia tlačidla „Hard“ počas výpočtu trasy?

Stlačením tohto tlačidla zrušíte prebiehajúci výpočet trasy.