Prečo je tlačidlo „Longer“ v zobrazení obchádzky niekedy nefunkčné?

Ak ste sa rozhodli pre obchádzku, predĺžiť ju môžete prostredníctvom tlačidla „longer“, čo je druhé tlačidlo na ľavej strane zobrazenia. Niekedy je toto tlačidlo „longer“ nefunkčné z nasledujúcich dôvodov: 1. Ak trasa obchádzky už dosiahla maximálnu dĺžku obchádzky, čiže 100 km. 2. Ak systém práve počíta nasledujúce možné miesto obchádzky.