Čo sa zobrazuje v rozdelenom zobrazení?

Ak používate navádzaciu trasu, na displeji sa zobrazí ikona najbližšej odbočky a nasledujúcej odbočky. Ak nepoužívate navádzaciu trasu, odchýlite sa od plánovanej trasy alebo ste mimo trasy v teréne, na displeji sa zobrazí kompas.