Môžem aktivovať rolovanie aj pri rozdelenom zobrazení?

Nie, pri rozdelenom zobrazení nemôžete aktivovať rolovanie. Ak chcete túto funkciu použiť, zmeňte zobrazenie na celý displej.