Prečo nepočujem pokyny hlasovej navigácie?

Presvedčite sa, či nie je ovládač hlasitosti nastavený na hodnotu „Mute“.