Ako môžem rolovať mapu v režime rolovania?

Existujú tieto dve možnosti rolovania: 1. 'režim jediného dotyku' – keď sa na krátky čas dotknete miesta na mape, ukazovateľ sa premiestni do stredu mapy. 2. 'režim dlhého dotyku' – keď sa na dlhší čas dotknete miesta na mape, mapa sa bude posúvať v rovnakom smere.