Ako môžem aktivovať režim rolovania zobrazenia?

Ak chcete aktivovať režim rolovania mapy, stlačte mapu a pridržte ju stlačenú tri sekundy.