Prečo nemôžem zadať celý názov miesta pri použití funkcie „Store“?

Systém je nastavený tak, aby sa názov/popis miesta skladal z maximálne 20 znakov.