Prečo nemôžem stlačiť tlačidlo „Call“ v ponuke vyhľadávania telefónnych čísiel bodov záujmu?

Tlačidlo pre zahájenie hovoru je aktívne len vtedy, ak informácie o bode záujmu obsahujú telefónne číslo a k zariadeniu je prostredníctvom rozhrania Bluetooth® pripojený telefón.