Prečo sa určitý bod záujmu nenachádza v zozname výsledkov vyhľadávania bodov záujmu?

Vyhľadávanie bodov záujmu prebieha na základe aktuálnej polohy zariadenia. Ak systém nedokáže identifikovať aktuálnu polohu, vyhľadávanie bodov záujmu nemôže prebehnúť. Okrem toho môže existovať rozdiel v mape voči skutočnej situácii, čo závisí na verzii mapy, ktorá je nainštalovaná v navigačnom systéme.