Udalosť služby TMC bola vymazaná zo zoznamu „Route“. Prečo?

Systém aktualizuje udalosti identifikované službou TMC každých 7 sekúnd a udalosti, ktoré ste už minuli zo zoznamu vymaže.