Aká udalosť TMC sa zobrazí v poli „Nearby“?

Zobrazujú sa všetky udalosti identifikované službou TMC v okruhu 200 km od aktuálnej pozície vozidla. Ak systém nedokáže identifikovať aktuálnu pozíciu vozidla, udalosti identifikované službou TMC sa nezobrazia.