Prečo sa na ceste stretnem s udalosťou, ktorú nevyznačila funkcia TMC na mojej mape?

Dopravné udalosti/situácie sa líšia v závislosti na rôznorodosti vysielaných informácií rozhlasovou stanicou a krajine, kde sa vozidlo práve nachádza. Bezplatná podpora služby TMC pre navigačné systémy existuje v týchto krajinách: Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko. Vysielanie dopravných správ nie je podporované v nasledujúcich krajinách: Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko atď. V krajinách, ako sú Spojené kráľovstvo a Fínsko, kde je dostupná len platená služba TMC, nemusí navigačný systém prijímať údaje z tejto služby.