Prečo funkcia obchádzky nepracuje aj keď sa na mojej trase vyskytujú udalosti označené službou TMC?

Nasledujúce dopravné udalosti budú mať za následok výpočet a odporučenie obchádzky: zastavená premávka, kolóny, premávka odklonená z dôvodu uzavretej cesty (pokiaľ cesta nie je zatvorená z dôvodu šmykľavých podmienok). Ostatné dopravné udalosti nebudú mať za následok výpočet a odporučenie obchádzky.