Ako nastavím obľúbený cieľ?

Ak sa vozidlo práve nachádza na mieste, ktoré chcete uložiť do zoznamu obľúbených cieľov, vyberte si predvoľbu v pamäti (1 až 12) a príslušné tlačidlo pridržte stlačené po dobu cca 1 sekundy. Pomocou klávesnice pomenujte dané obľúbené miesto. Nemali by ste meniť predvolené názvy „home“ (domov) a „work“ (práca). Ak sa vozidlo fyzicky práve nenachádza na mieste, ktoré chcete uložiť do zoznamu obľúbených cieľov, môžete ho zadať do adresára a odtiaľ následne uložiť ako obľúbený cieľ.