Po aktualizácii firmvéru už môj navigačný systém nefunguje. Ako mám postupovať?

Niekedy sa môže stať, že proces aktualizácie firmvéru sa neukončí úspešne. Znova pripojte kľúč USB a spustite proces aktualizácie. Pozor! Počas trvania procesu aktualizácie nevypínajte motor ani neodpájajte zdroj napájania. Ak sa systém nepodarí obnoviť do funkčného stavu, kontaktujte vášho predajcu.