Aktualizácia firmvéru sa nedá vykonať. Čo mám urobiť?

Zobrazila sa na displeji správa „Device is unable to open the update files“ (Zariadenie nie je schopné otvoriť aktualizačný súbor)? - Ak áno, súbor Upgrade.lge môže byť poškodený. Musíte skúsiť znova prevziať súbor, skopírovať ho na kľúč USB a ten následne znova pripojiť k navigačnému systému. Skontrolujte či sa na kľúči USB nachádza súbor Upgrade.lgu a či je v koreňovom priečinku kľúča USB. (Toto budete musieť overiť prostredníctvom počítača.) - Ak nie, skúste to znova alebo navštívte vášho predajcu.