Ako sa dostanem k aktualizácii firmvéru?

Najprv sa musíte cez internet pripojiť k stránke spoločnosti Kia. Po prejdení do sekcie Gallery (Galéria) na produktovej stránke / výber modelu / stránka s prehľadom / MyKia, musíte prejsť do sekcie so súbormi na prevzatie a hľadať potrebný aktualizačný súbor vo formáte ZIP. Okrem toho tu nájdete aj prezentáciu, ktorá vás prevedie postupom aktualizácie firmvéru vášho navigačného systému. Ak chcete firmvér aktualizovať, najprv prevezmite aktualizačný súbor do vášho počítača. Potom skopírujte súbory na kľúč USB a ten pripojte do konektora AVN. Aktualizácia sa spustí automaticky.