Prečo musím aktualizovať firmvér môjho navigačného systému?

Cieľom aktualizácie firmvéru navigačného systému je rozšíriť jeho funkčnosť napr. o konektivitu prostredníctvom rozhrania Bluetooth, vyššiu kvalitu zvuku a funkcie týkajúce sa zvuku.