Aktualizácia sofvéru navigácií

Pracuje váš navigačný systém na plné obrátky?

Navigačný systém Kia sa dá pohodlne aktualizovať, čo vám prinesie viac výhod, funkčnosti, ďalšie jazykové mutácie a lepšiu kvalitu zvuku. Stačí jednoducho prevziať aktualizovaný softvér, uložiť ho na kľúč USB (> 4 GB) a nainštalovať ho. Jednoduchými inštrukciami vás inštaláciou prevedieme alebo vám poradíme u najbližšieho predajcu KIA.

Pokyny pre aktualizáciu navigačného systému Kia

Nasledujúce kroky vás prevedú procesom softvérovej aktualizácie vášho navigačného systému s mapami. Táto aktualizácia nahradí potrebné softvérové ovládače a automaticky zaháji program pre aktualizáciu softvéru.

Požiadavky: Prázdny kľúč USB s minimálne 1 GB voľného miesta.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Softvérovú aktualizáciu nahrajte do vášho počítača. Extrahujte obsah súboru formátu ZIP na kľúč USB (koreňový priečinok).
  Poznámka: Nové priečinky a súbory sa musia skopírovať do koreňového priečinka vášho kľúča USB. Priečinky na nižších úrovniach alebo v podpriečinkoch nedokáže váš navigačný systém identifikovať.

 2. Kľúč USB zapojte do konektora terminálu USB vo vašom vozidle.

 3. Stlačením tlačidla „OK“ potvrďte súhlas s aktualizáciou softvéru.

 4. Potvrďte, že súhlasíte s poučením o bezpečnosti (Caution disclaimer). Zariadenie zobrazí hlásenie „Software loading in progress, Please wait…“ (Prebieha čítanie softvéru, čakajte...).

 5. V nasledujúcich minútach sa aktualizuje softvér vášho navigačného systému.
  Počas tejto aktualizácie neodpájajte kľúč USB!

 6. Po úspešnej inštalácii sa navigačný systém sám automaticky reštartuje.

 7. Proces aktualizácie je dokončený.

 8. Odpojte kľúč USB od konektora USB terminálu. Váš navigačný systém je pripravený na používanie.