soul ev

Moderný akumulátor pre novú Kia Soul EV

  • Akumulátor s najvyššou hustotou energie vo svojej triede (200 Wh/kg) zaručuje jazdný dosah približne 200 km
  • Inovatívne použitý vysokokapacitný materiál katódy s vysokým obsahom niklu
  • Napájací zdroj elektromobilu Soul EV je vybavený batériou od spoločnosti SK Innovation

Prvý globálne vyrábaný elektromobil značky Kia, model Kia Soul EV je vybavený zdokonaleným napájacím zdrojom s lítiovo-iónovými polymérovými akumulátorovými článkami, ktoré dodáva spoločnosť SK Innovation. Napájací zdroj s lítiovo-iónovým akumulátorom a s energetickou hustotou v článkoch 200 Wh/kg je výsledkom spoločného vývojového programu spoločností Kia Motors Corporation a SK Innovation v Kórei.

Konštruktéri spoločnosti Kia vyvinuli pozoruhodný 27 kWh napájací zdroj so 192 lítiovo-iónovými polymérovými akumulátorovými článkami v ôsmich moduloch. Zdroj obsahuje najmodernejšiu technológiu na reguláciu teploty, ktorá dokáže udržiavať optimálnu teplotu v jednotlivých článkoch, a zároveň sa môže pochváliť konštrukčným riešením zvyšujúcim odolnosť pri havárii.

Pri veľkovýrobe akumulátorových článkov pre Soul EV sa používa na nikel bohatý katódový materiál NCM (nikel-kobalt-mangán). Hustota energie, ktorá závisí od dispozície katódy, je kľúčovým faktorom, určujúcim jazdný dosah modelu Kia Soul EV. Vďaka využitiu akumulátora s najvyššou energetickou hustotou vo svojej triede ponúka Kia Soul EV jazdný dosah 200 km na jediné nabite.


Vysokovýkonné elektrolytické aditíva a anódové materiály boli tiež vyvinuté s cieľom vyhovieť rôznym požiadavkám (napr. z hľadiska bezpečnosti a životnosti) pri zachovaní vysokej hustoty energie.

Okrem toho je v akumulátorových článkoch modelu Kia Soul EV použitý špeciálny ochranný a bezpečnostný separátor. Separátor určuje bezpečnosť a rýchlosť nabíjania/vybíjania akumulátora. Okrem toho má zdokonalenú tepelnú odolnosť. Ak teplota článku stúpne nad obvyklú úroveň, separátor sa nezmrští, a tým chráni články akumulátora pred vysokými teplotami alebo ohňom.

Nízky elektrický odpor akumulátorových článkov spolu s vhodným systémov tepelnej ochrany a presným výpočtom stavu nabitia prispeli k zvýšeniu nabíjacieho výkonu, čím sa dosiahlo obzvlášť rýchle nabitie - 25 minút (100 kW js.) alebo 33 minút (50 kW js.). Plne nabitý bude akumulátor v závislosti od zdroja energie do piatich hodín (6,6 kW str.).

Elektrolytická prísada použitá v elektromobile Kia Soul EV bráni zníženiu výkonu akumulátora pri vysokých, ako i nízkych teplotách, rozširuje teplotný rozsah použitia akumulátora a znižuje vplyv počasia na jazdný dosah vozidla.

Je všeobecne známe, že chladné počasie je pre akumulátory nepriaznivé. Kia Soul EV je vybavená systémom vyhrievania akumulátora, ktorý akumulátor ohrieva ešte pred jazdou, keď je automobil zapojený do siete. To pomáha udržiavať optimálny výkon akumulátora bez ohľadu na vonkajšiu teplotu.

V záujme maximálnej aktívnej bezpečnosti je akumulátorový modul vybavený zariadením na ochranu pred prepätím, ktoré preruší vysokonapäťový elektrický obvod aj v prípade, ak by došlo k nafúknutiu článkov akumulátora v dôsledku prepätia.

Optimalizácia surovín použitých na vytvorenie štruktúry a povrchovej úpravy katódy, povrchovej úpravy anódy a elektrolytických aditív spolu s vynikajúcou mechanickou pevnosťou separátora zaistí prvotriednu odolnosť a bezpečnosť článku.

Poznámky

Informácie o akumulátoroch

Lítiovo-iónový akumulátor je nabíjateľný akumulátor, ktorý je schopný uchovávať elektrickú energiu vo forme chemickej energie a využívať ju v prípade potreby. Ióny lítia sa počas nabíjania presúvajú od katódy k anóde a pri vybíjaní sa pohybujú od anódy ku katóde. Elektrolyt je potrebný ako médium pre posun iónov lítia a separátor zasa na to, aby elektricky oddeľoval anódu a katódu.

Vo všeobecnosti je katóda zložená z ťažkých oxidov a dokáže uchovávať menej elektrickej energie v pomere k hmotnosti ako anóda, ktorá sa skladá z ľahkého uhlíka. Aby sa zvýšila energetická hustota (energia v pomere k hmotnosti) akumulátora, je dôležité zvýšiť množstvo elektrickej energie uchovávanej katódou, pretože množstvo elektrickej energie medzi katódou a anódou by malo byť v rovnováhe.

Lítiovo-iónová polymérová batéria je všeobecný názov pre typ batérie, ktorý používa ako obalový materiál plastovú fóliu. Názov lítiovo-iónová batéria sa vzťahuje na typ batérie, ktorý využíva ako obalový materiál kov.

Medzi výhody lítiovo-iónového polymérového akumulátora (v porovnaní s normálnymi lítiovo-iónovými akumulátormi) patrí vyššia účinnosť v dôsledku jednoduchej konštrukcie článkov (menej dielov), nižšie náklady, vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť (vďaka lepšiemu rozptýleniu tepla a lepšej regulácii vnútorného tlaku), ako aj jednoduchosť výroby v rôznych kapacitách a tvaroch.

SK Innovation

Spoločnosť SK Innovation, ktorá bola založená v roku 1962 ako prvá kórejská ropná rafinéria, je dnes jednou z popredných svetových energetických a petrochemických spoločností. SK Innovation zamestnáva takmer 6 500 ľudí a v roku 2013 zverejnila informáciu o zisku z predaja 66,7 bilióna kórejských wonov.

SK Innovation pôsobí prostredníctvom piatich dcérskych spoločností: SK Energy, SK Incheon Petrochemical, SK Trading International, SK Global Chemical a SK Lubricants. Ich nezávislá štruktúra riadenia umožňuje každej spoločnosti rýchlo reagovať na zmeny v globálnom podnikateľskom prostredí a urýchliť rast prostredníctvom rýchleho rozhodovacieho procesu. Každá spoločnosť vykonáva svoju vlastnú obchodnú stratégiu v súlade so svojou víziou a každá je optimalizovaná pre špecifické prostredie.

Na základe silných schopností v oblasti výskumu a vývoja je SK Innovation poprednou technologickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na výrobu lítiovo-iónových batérií pre elektrické vozidlá, elektronické informačné systémy, výskum a výrobu. SK Energy je najväčší spracovateľ ropy a najväčšia obchodná spoločnosť v Kórei. V júli 2013 boli založené spoločnosti SK Incheon Petrochemical a SK Trading International, ktoré boli v minulosti súčasťou SK Energy. SK Incheon Petrochemical sa zameriava na petrochemické produkty s vysokou pridanou hodnotou vrátane paraxylénu, zatiaľ čo SK Trading International obchoduje s petrochemickými a ropnými produktmi. SK Global Chemical, globálny líder v oblasti ekologických chemických látok a biologických vied, je aktívny najmä na rýchlo sa rozvíjajúcom ázijskom trhu. SK Lubricants je globálnym lídrom trhu v oblasti základových olejov a mazív vďaka spolupráci s poprednými európskymi, severoamerickými a ázijskými spoločnosťami.