Kia Motors podporuje Afriku

Kia Motors vyčlenila 1,5 milióna eur na enviromentálny program v Afrike

Spoločnosť Kia Motors Europe sa rozhodla podporovať dlhodobý enviromentálny program výsadby kríkov v južnom Mali v západnej Afrike. Projekt s názvom "Kia - výsadba pre lepší život" v priebehu najbližších troch rokov zaistí výsadbu až šesť miliónov kríkov rastlinného druhu Jatropha. Táto činnosť významne posilní poľnohospodársku produkciu a zabezpečí lepšiu budúcnosť pre obce a komunity v tejto oblasti a takisto zabezpečí príjmy pre miestnych farmárov a ich rodiny.

Do projektu sa zapojilo všetkých 14 dcérskych spoločností európskej centrály Kia Motors Europe * formou daru vo výške šiestich Jatropha sadeníc za každé predané vozidlo v danej krajine, a to až do maximálnej hodnoty vo výške 500 000 Eur ročne.

Neoddeliteľnou súčasťou firemnej filozofie spoločenskej zodpovednosti Kia Motors je enviromentálny projekt spoločnosti Kia Motors v Holandsku pod názvom "Trees for All“. Táto nadácia má rozsiahle skúsenosti s programami na výsadbu stromov Jatropha a spolupracovala s pobočkami Kia Motors v Holandsku a Švédsku na projekte v Mali už od roku 2007. V rámci týchto iniciatív už vysadili 2,3 milióna stromov a založili 51 poľných škôlok so sadenicami Jatropha, vyškolili viac ako 5 000 miestnych farmárov ako čo najlepšie zužitkovať  kríky a ako dosiahnuť lepšie výnosy z kľúčových poľnohospodárskych plodín, akými sú v tejto oblasti kukurica, sorgho a arašidy.

"Tento významný a zmysluplný projekt bude poskytovať reálne a dlhodobé výhody poľnohospodárom, ich rodinám a komunitám v ťažko skúšanej africkej krajine, a to rôznymi spôsobmi a na mnoho rokov dopredu," hovorí Paul Philpott, výkonný riaditeľ Kia Motors Europe.

Ker druhu Jatropha je vytrvalý, stále zelený krík dobre zvládajúci extrémne sucho i škodcov a ktorý má mnoho ďalších výhod. Je toxický pre voľne žijúce zvieratá, takže je ideálny ako živý plot, ktorým poľnohospodári chránia svoje políčka s dôležitými plodinami pred inými živočíšnymi druhmi. Výsadba kríkov pomáha predchádzať aj erózii pôdy. Okrem toho strom produkuje veľmi dôležité plody, tzv. „climate nuts“. Z priemerného výnosu 3,5 kg z nich možno vyrobiť 0,5 litra bio-nafty, čo tiež prispieva k zvýšeniu príjmu poľnohospodárov.

"Predchádzajúce projekty, podporované dvoma dcérskymi spoločnosťami Kia Motors, sa stali obrovským prínosom pre miestnych poľnohospodárov a farmárske komunity. Zároveň poukázali na to, ako sa dá dosiahnuť ešte viac s výraznejšou globálnou podporou. Takže teraz, s významnou pomocou európskeho trhu, môže byť tento program rozvinutý na oveľa vyššej úrovni, čo umožní efektívnejší a časovo dlhší plán výsadby," dodáva Paul Philpott.

Od 5. marca Kia Motors predstaví svoj enviromentálny program „Kia – Planting for a Better Life” v televíznom programe CNBC „Responsible Bussiness“, zameranom na enviromentálne a spoločensky zodpovedné podnikanie. Jeho sledovanosť dosiahla viac ako 355 miliónov domácností v USA, Európe, na Strednom východe, v Afrike a ázijsko-pacifickom regióne. Obľúbený seriál vzniká v spolupráci s Organizáciou Spojených národov pre životné prostredie (UNEP) a zdôrazňuje rastúci význam globálnej spolupráce v oblasti rozvoja podnikania pre čo najlepšie riešenie niektorých z najväčších výziev, ktorým čelí dnešný svet.

Viac informácií vrátane videa relácie „Resposible Bussiness“ nájdete na adrese: http://youtu.be/sd2--X5MMWg

* K 14 dcérskym spoločnostiam Kia Motors Europe patria pobočky so sídlom v Rakúsku, Belgicku, Českej Republike, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Poľsku, Slovenskej republike, Španielsku, Švédsku a  vo Veľkej Británii.