Aj individuálny zákazník (súkromná osoba) sa môže stať tzv. fleetovým zákazníkom. Fleetový zákazník, súkromná osoba, má nárok na zvýhodnené podmienky nákupu pokiaľ spadá do jednej z nasledujúcich kategórií:

  • Členovia lekárskej komory a Komory veterinárnych lekárov
Podmienkou je preukázať sa lekárskym diplomom, dokladom o členstve v lekárskej komore, resp. potvrdením o členstve v Komore veterinárnych lekárov.
  • Členovia advokátskej komory

Podmienkou je preukázať sa dokladom o členstve v advokátskej komore

  • Novinári

Podmienkou je preukázať preukazom PRESS.

  • Telesne postihnutí občania

Podmienkou je preukázať sa preukazom ZŤP.

  • Diplomati s diplomatickým pasom

Podmienkou je preukázať sa diplomatickým pasom.

  • Členovia Slovenského futbalového zväzu

Podmienkou je doklad preukazujúci členstvo alebo overenie v SFZ.

  • Zamestnanci bankových skupín Tatrabanka a UniCredit Bank

Podmienkou je, aby sa zamestnanec takejto spoločnosti preukázal dokladom o pracovnom pomere s danou spoločnosťou (napr. zamestnaneckým preukazom).

  • Zamestnanci výrobného závodu Kia Motors Slovakia

Každý zamestnanec fabriky má nárok na zvýhodnený nákup vozidla značky Kia. O podmienkach sa prosím informujte u na personálnom oddelení KMS.

  • Zamestnanci dodávateľov závodu Kia Motors Slovakia

Každý zamestnanec priameho dodávateľa výrobného závodu Kia Motors má nárok na zvýhodnené podmienky, ak zamestnávateľ nakupuje služobné vozidlá značky Kia. Je potrebné sa preukázať dokladom o pracovnom pomere.

Podrobnejšie podmienky pre nákup vozidiel získate u najbližšieho Kia dealera.