Štátna a miestna správa

Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené miestnou správou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.

 

Zistite viac o službách 4business

Fleetové akcie pre firmy

Kontaktujte nás