Firma – veľkoodberateľ

Firma má nárok na zvýhodnené podmienky pri zazmluvnení nákupu minimálne dvoch nových vozidiel Kia za 12 mesiacov.

Viac

Operatívny leasing

Pod operatívnym leasingom sa rozumie strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla.

Viac

Dodávatelia výrobného závodu Kia a importéra

Všetky spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi výrobného závodu Kia Motors Slovakia alebo importéra Kia Motors Sales Slovensko, majú nárok na zvýhodnené podmienky už pri kúpe prvého vozidla.

Viac

Štátna a miestna správa

Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy.

Viac

ZMOS a ich členské mestá a obce

Do tejto kategórie patrí Združenie miest a obcí Slovenska a ich členské obce a mestá, ktoré na základe zmluvy o spolupráci medzi ZMOS a Kia Motors Sales Slovensko patria medzi najviac zvýhodnené kategórie.

Viac

Autoškoly

Každá autoškola má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

Viac

Autopožičovne

Každá autopožičovňa má nárok na zvýhodnené podmienky už od prvého vozidla.

Viac

Taxislužby a taxikári

Taxislužby a taxikári majú nárok na zvýhodnené podmienky, ak sa preukážu výpisom z obchodného alebo živnostenského registra.

Viac

Neziskové, charitatívne organizácie a chránené dielne

Každá nezisková, charitatívna organizácia a chránená dielňa má nárok na zvýhodnené podmienky.

Viac

Slovenský futbalový zväz a jeho členovia

Vzhľadom na partnerstvo medzi značkou Kia a Slovenským futbalovým zväzom, importér Kia pripravil zvýhodnené podmienky nákupu i pre zväz, ako jeho členov.

Viac

Novinári

Ste držiteľom preukazu PRESS?

Viac

Lekári a veterinárni lekári

Ste lekárom alebo veterinárnym lekárom?

Viac

Diplomati

Ak ste držiteľom diplomatického pasu, nové vozidlo Kia si môžete kúpiť so zvýhodnenými podmienkami.

Viac

Držitelia ZŤP preukazu

Telesne postihnutí občania získajú zvýhodnené podmienky na nákup vozidiel Kia, ak sa pri kúpe preukážu preukazom ZŤP.

Viac

Členovia advokátskej komory

Ste členom advokátskej komory?

Viac

Zamestnanecké programy

Zamestnanci pozor! Pracujete v nasledujúcich spoločnostiach alebo organizáciách?

Viac