Každá firma alebo organizácia sa môže stať tzv. fleetovým zákazníkom. Fleetový zákazník má nárok na zvýhodnené podmienky nákupu. Fletovým zákazníkom je firma, ktorá spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok: 

 • Firma je veľkoodberateľom s ročným nákupom min. 2 vozidiel značky Kia

Firma má nárok na zvýhodnené podmienky pri nákupe vozidiel naraz alebo postupne. Ak sa firma rozhodne nakúpiť vozidlá postupne, je potrebné uzatvoriť rámcovú zmluvu. Podmienky závisia aj od počtu vozidiel, ktoré firma nakúpi. Pre viac informácií, kontaktujte Fleet kontakt centrum, prípadne najbližšieho Kia dealera.

 • Taxi služby (vrátane živnostníkov taxikárov)

Taxislužby a taxikári majú nárok na zvýhodnené podmienky, ak sa preukážu výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, prípadne koncesnou listinou, kde je uvedené, že osoba vykonáva činnosť taxi služby.

 • Autopožičovne

Každá autopožičovňa má nárok na zvýhodnené podmienky, pričom je potrebné mať v obchodnom registri záznam o vykonávaní tejto činnosti a zároveň je potrebné preukázať sa akýmkoľvek dôkazom o prevádzkovaní autopožičovne (napr. prezentácia na webe a pod).

 • Štátne podniky, štátna a miestna správa
Do tejto kategórie patria organizácie štátnej správy a organizácie miestnej správy. Taktiež školy a iné organizácie, ktoré boli založené miestnou správou (VÚC a pod.). Organizácia nesmie mať súkromného vlastníka.
 • Leasingové spoločnosti poskytujúce operatívny leasing

Pod operatívnym leasingom sa rozumie strednodobý alebo dlhodobý prenájom motorového vozidla. Vlastníkom je leasingová spoločnosť, ktorej zostáva vlastníctvo aj po ukončení leasingového nájmu. Ak si zákazník zakúpi vozidlo cez operatívny leasing, získava zvýhodnené podmienky hneď pri kúpe prvého vozidla, nie je potrebné zakupovať 2 vozidlá. 

 • Dodávateľské spoločnosti závodu Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom

Všetky spoločnosti, ktoré sú dodávateľmi výrobného závodu Kia Motors Slovakia majú nárok na zvýhodnené podmienky už pri kúpe prvého vozidla. Podmienka je, aby firma bola priamym dodávateľom, nie subdodávateľom (priama fakturácia na KMS) závodu.

 • Diplomatický zbor

Diplomatický zbor a diplomatické misie majú nárok na zvýhodnené podmienky už pri nákupe jedného vozidla Kia.

 • Neziskové a charitatívne organizácie

Každá nezisková alebo charitatívna organizácia má nárok na zvýhodnené podmienky. Podmienkou je, aby sa organizácia nachádzala v registri uvedenom na portáli: http://portal.ives.sk/registre/startrno.do

Podrobnejšie podmienky pre nákup vozidiel s fleetovým zvýhodnením získate u najbližšieho Kia dealera.

Výhody Kia Fleet programu

 • nižšie vstupné náklady spoločnosti – zľavová politika pre fleetových zákazníkov, 
 • nižšie náklady počas užívania vozidla – poradenská služba pri výbere najefektívnejšieho typu vozidla,
 • popredajný servis šitý na mieru.