Kia förlorade mot Sveriges Bildelsgrossisters förening (SBF)

• Den sjuåriga garantin kvarstår
• Från och med idag kan Kias bilar servas även på andra verkstäder än de av Kia auktoriserade, under givna förutsättningar

Från och med dags dato kan ägare till Kia-bilar serva sina bilar på icke auktoriserad verkstad med bibehållen 7-årig garanti, under förutsättning att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Garantin gäller under förutsättning att Kias serviceprogram samt service- och reparationsanvisningar följts under hela garantitiden. De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden. Verkstaden ska även kunna dokumentera att man har genomfört alla de mjukvaruuppdateringar som fanns tillgängliga för den aktuella modellen vid servicetillfället.

- Vi respekterar naturligtvis domen men vi hoppas samtidigt att ägare till Kia-bilar fortsätter att serva sina bilar hos Kias auktoriserade verkstäder säger Peter Himmer, Vd Kia Motors Sweden AB.
- Under huvudförhandlingen framkom att icke-auktoriserade verkstäder typiskt sett inte använder sig av märkesspecifika diagnosverktyg och inte har märkesspecifik utbildning. Kia lade också fram bevisning om att korrekta serviceprotokoll, originalreservdelar, kunskap om uppdateringar och uppdatering av bilens mjukvara ofta inte finns eller brukas hos icke-auktoriserade verkstäder. Domstolen fann tyvärr inte detta tillräckligt för att ge Kia rätt.
- Allt som krävs för fackmannamässig service av Kia-bilar - den samlade kunskapen, den korrekta tekniken/utrustningen och originaldelarna - finns hos de auktoriserade Kia-verkstäderna, avslutar Peter Himmer.

Kia kommer att uppdatera allt marknadsföringsmaterial och information rörande villkoren för den sjuåriga garantin.

Domen som kungjordes idag, den 4 december 2012, har sin bakgrund i ett klagomål från SBF till Konkurrensverket. Konkurrensverket bedömde efter en utredning att det från konkurrenssynpunkt inte fanns tillräckliga skäl att fortsätta utreda villkoren för Kias sjuåriga nybilsgaranti. Konkurrensverkets beslut av den 24 februari 2012 kunde inte överklagas. Däremot kunde SBF, eftersom beslutet gick SBF emot, stämma in Kia till Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen är Sveriges högsta domstol för vissa mål som rör konkurrensrätt samt otillbörlig marknadsföring. Rätten består av ordförande, vice ordförande och fem särskilda ledamöter. Tre är jurister och övriga är ekonomiska experter.

 

KIA MOTORS SWEDEN AB, Press & Kommunikation, Cecilia Gustafsson.

Kia Motors Corporation (www.kiamotors.com) bildades 1944 och är Koreas äldsta biltillverkare. Som en del av Hyundai- Kia Automotive Group har Kia som mål att bli ett av världens främsta bilmärken. Kias 13 fabriker och monteringsanläggningar i åtta länder producerar över 2,1 miljoner bilar per år som säljs i 172 länder. Kia har idag mer än 44 000 anställda. Kia är huvudsponsor av Australian Open och officiell bilsponsor av FIFA world Cup.

 

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more