Kia – Planting for a Better Life

 

• Kia Sveriges miljöprojekt accelererar!
• Från och med i år bidrar Kia med 15 miljoner kronor till ett hjälpprojekt i västafrikanska Mali.


Kia Motors svenska dotterbolag – Kia Motors Sweden AB – startade 2008 ett miljö och hjälpprojekt i Mali tillsammans med Kias holländska bolag.

Projektet har hittills varit så framgångsrikt att Kia Motors Corporation beslutat att alla Kias 14 europeiska dotterbolag*) från och med 2012 skall stödja det nydanade projektet ”Planting for a Better Life” för miljön och befolkningen i Mali.

Projektet går som tidigare ut på att Jatrophabuskar**) planteras och under de kommande tre åren kommer över 6 miljoner att planteras. Buskarna bidrar till en ljusare framtid för området genom ökad jordbruksproduktion och ökade inkomster för bönderna och deras familjer.

Sedan starten av det svenska projektet har över 2,3 miljoner buskar planterats, 51 plantskolor har etablerats och över 5000 lokala bönder har fått utbildning i hur man bäst använder Jatrophabusken för att uppnå bättre avkastning av viktiga grödor. Exempel på resultatrik sidoeffekt är också att familjer har råd att köpa skoluniformer som är ett krav för att barn skall få gå i skolan.

En väsentlig del av Kias ansvarstagande i projektet utförs av den holländska organisationen ”Trees for All”. Organisationen har bred erfarenhet av Jatrophaprogrammet och har arbetat med de holländska och svenska Kia-bolagen i Mali sedan starten 2008.

-Det tidigare projektet som stötts av två av våra bolag har visat sig vara enormt bra för bönderna och det lokala samhället. Det visar också vad som kan uppnås med ett betydligt större stöd för att säkerställa långsiktiga fördelar för befolkningen i Mali. Nu när Kia visar ett ännu större engagemang kommer det ”nya” projektet kunna tas till en mycket högre nivå vilket underlättar för en kraftigt utökad Jatrophaplantering säger Paul Philpott, VD Kia Motors Europe.

 

   

Från och med den 5 mars kommer projektet ”Planting for a Better Life” att presenteras av CNBC TV-serie ”Responsible Business” som når mer än 355 miljoner tittare i Europa, USA, Mellanöstern, Afrika och Asien.

Programmet produceras i samarbete med FN:s miljöprogram (UNEP) som framhåller globala företag som utvecklar affärsdrivande lösningar för de utmaningar världen idag står inför.

För mer information se filmen på youtube: youtu.be/sd2--X5MMWg

*) The 14 Kia-ägda dotterbolagen inom Kia Motors Europe är: Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Holland, Polen, Slovakien,Spanien, Storbritannien och Sverige.

**) Jatrophabusken växer på ställen där få andra växter trivs varför den blivit viktig i länder som Mali där den har en förmåga att hindra erosion och ökenutbredning samtidigt som den har intressanta frukter. Jatrophabuskens frukter går nämligen att utvinna biodiesel ur vilket ger Mali en möjlighet att producera sitt eget bränsle och minska den dyrbara importen av fossilt bränsle. Biodieseln kräver inte heller några storskaliga raffinaderier utan går att producera vid småskaliga lokala enheter. Jatrophabusken och dess frukt är giftig för t ex getter vilket betyder att den med fördel planteras som stängsel för matgrödor.

 

 

KIA MOTORS SWEDEN AB, Press & Kommunikation, Cecilia Gustafsson.

Kia Motors Corporation (www.kiamotors.com) bildades 1944 och är Koreas äldsta biltillverkare. Som en del av Hyundai- Kia Automotive Group har Kia som mål att bli ett av världens främsta bilmärken. Kias 13 fabriker och monteringsanläggningar i åtta länder producerar över 2,1 miljoner bilar per år som säljs i 172 länder. Kia har idag mer än 44 000 anställda. Kia är huvudsponsor av Australian Open och officiell bilsponsor av FIFA world Cup.

 

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more