Kia teknisk support

Teknisk support

Litteratur/Support/Utbildning

För att utföra reparationer på Kia-bilar på rätt sätt behöver du tillgång till våra reparationshandböcker. Dessa hittar du via www.kia-hotline.com, och innerhåller servicehandbok, el-schema och felkodsguide. Observera att all information är på engelska.

Pris: (betalningen sker med kort)
5€* en timme
15€* en dag
60€* en vecka
150€* en månad
900€* ett år

Teknisk support för icke auktoriserade verkstäder:
Ring 0900-103 5000, endast muntlig support samt beställning av serviceprotokoll.
Öppettider: månd-fred 08.00-16.00, lunchstängt mellan 12.00-13.00 alla dagar.
Samtalet kostar 19:50 kr/min* och kostnaden faktureras beställarens telefonräkning.
För material t.ex. el-schema hänvisar vi till www.kia-hotline.comSpecialverktyg

För många arbeten krävs specialverktyg, via nedanstående e-postadress kan du beställa specialverktygen som finns nämnda i servicehandböckerna som du finner på www.kia-hotline.com

Beställningsförfarande:
1. Skicka numret på det verktyg du söker till verktyg@kia.se
2. Kia Motors återkommer med pris på förfrågan
3. Om du väljer att beställa faktureras kostnaden för verktyget* med en betalningstid om 10 dagar, när det fakturerade beloppet finns på Kia Motors konto beställs verktyget.


Teknisk utbildning

Kias bilar har idag många modellspecifika system, för utbildning ber vi dig skicka din förfrågan till utbildning@kia.se*Kia Motors Sweden AB reserverar sig för eventuella prisändringar.

 
Stäng

För att uppleva vår webbplats på bästa sätt, så använder vi cookies. Du kan fastställa till vilken omfattning cookies är tillåtna eller otillåtna genom inställningar i din dator (normalt i webbläsaren, te x Internet Explorer). Kia Motors Sweden AB förutsätter att du godkänner att cookies placeras på din dator om den är inställd att tillåta det. Om du inte tillåter cookies kan t ex filmer inte visas eller interaktion med social media göras.

No cookie mode | Read more